Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.08.2023 Wniosek o przywrócenie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170814C na odcinku Czarne-Józefowo-Budki Suradowskie, drogi gminnej nr 170815C na odcinku Piaseczno-Józefowo oraz drogi znajdującej się na działce nr 306 i częściowo na działce nr 305 w miejscowości Piaseczno, w gminie Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Ulicy Komunalnej i Leniec w miejscowości Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo-Czarne w gminie Wielgie” Szczegóły
Artykuł 21.07.2023 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr nr 39, 40, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie oraz 119, 131/1, 149/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 21.07.2023 SUSZA 2023 Szczegóły
Artykuł 21.07.2023 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 20.07.2023 ZARZĄDZENIE Nr 60/2023 Wójta Gminy Wielgie z dnia 20 lipca 2023r.  zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielgiem Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej „Wielgie Solar Park” – w miejscowości Zaduszniki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce o nr ewid.: 126 w obrębie Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 18.07.2023 Programy ochrony powietrza dla województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 18.07.2023 Polowanie komercyjne Koła Łowieckiego Nr 59 „SZARAK” Chełmica Szczegóły
Artykuł 14.07.2023 Uchwała Nr 1/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2023 roku. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielgie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok. Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.07.2023 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 170814 C Czarne Józefowo Budki Suradowskie Szczegóły
Artykuł 11.07.2023 Plan postępowań 2023.7 Szczegóły
Artykuł 10.07.2023 Czyste Powietrze – lipiec 2023 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2023 Oświadczenie majątkowe – Trojanowski Karol Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2023 Oświadczenie majątkowe – El-Maaytah Bożena Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2023 Oświadczenie majątkowe – Złakowski Mariusz Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2023 Oświadczenie majątkowe – Ziółkowski Radosław Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2023 Oświadczenie majątkowe – Zaborowska Marianna Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2023 Oświadczenie majątkowe – Wysocka Anna Szczegóły
« 1 2 3 89 90 »