Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo-Czarne w gminie Wielgie”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo-Czarne w gminie Wielgie”
Obwieszczenie w załączeniu

  • Nr karty/rok 4/2023
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo-Czarne w gminie Wielgie"
  • Temat dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo-Czarne w gminie Wielgie"
  • Nazwa dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo-Czarne w gminie Wielgie"
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu "Przebudowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo-Czarne w gminie Wielgie"
  • Obszar, którego dokument dotyczy Rumunki Witkowskie, 0013 Rumunki Witkowskie ( dz. ew. nr 236/4, 405/1, 236/1, 233/3, 232/2, 222/2, 220/3, 397, 218/2, 404, 219/3, 243/3, 413 ), Szczepanki, 0017 Szczepanki ( dz. ew. nr 177, 176/2, 179 ), gmina Wielgie, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy GSR.6220.4.2023.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińska
  • Data dokumentu 01.08.2023
  • Dokument zatwierdził Zastępca Wójta Gminy Wielgie Krzysztof Kalka
  • Data zatwierdzenia dokumentu 01.08.2023
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, parter, pokój nr 8,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.ugwielgie.pl
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 4/2023
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.08.2023
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian