Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170814C na odcinku Czarne-Józefowo-Budki Suradowskie, drogi gminnej nr 170815C na odcinku Piaseczno-Józefowo oraz drogi znajdującej się na działce nr 306 i częściowo na działce nr 305 w miejscowości Piaseczno, w gminie Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Ulicy Komunalnej i Leniec w miejscowości Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo-Czarne w gminie Wielgie” Szczegóły
Artykuł 21.07.2023 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr nr 39, 40, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie oraz 119, 131/1, 149/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 21.07.2023 SUSZA 2023 Szczegóły
Artykuł 21.07.2023 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej „Wielgie Solar Park” – w miejscowości Zaduszniki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce o nr ewid.: 126 w obrębie Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 18.07.2023 Programy ochrony powietrza dla województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 18.07.2023 Polowanie komercyjne Koła Łowieckiego Nr 59 „SZARAK” Chełmica Szczegóły
Artykuł 10.07.2023 Czyste Powietrze – lipiec 2023 Szczegóły
Artykuł 05.07.2023 Wykaz Kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 05.07.2023 Zapytanie ofertowe dotyczące stworzenia dostępnej strony www zgodnej ze standardem WCAG 2.1 wraz z migracją treści oraz dostępnego BIP-u zgodnego ze standardem WCAG 2.1. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.07.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Wielgie, zlokalizowanej na działce nr 377, obręb Wielgie, gmina Wielgie” Szczegóły
Artykuł 29.06.2023 Konkurs na najbardziej zadbaną zagrodę w 2023 roku Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.06.2023 Zwrot podatku akcyzowego II półrocze 2023 roku Szczegóły
Artykuł 26.06.2023 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Szczegóły
Artykuł 22.06.2023 Zawiadomienie o posiedzeniu XLVI sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 16.06.2023 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2023 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce o nr ewid.: 126 w obrębie Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 14.06.2023 Unieważnienie zapytania ofertowego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2023 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. „Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Wielgie, zlokalizowanej na działce nr 377, obręb Wielgie, gmina Wielgie” Szczegóły