Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Ulicy Komunalnej i Leniec w miejscowości Wielgie”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Ulicy Komunalnej i Leniec w miejscowości Wielgie”
– zawiadomienie / obwieszczenie w załączeniu

  • Nr karty/rok 3/2023
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Ulicy Komunalnej i Leniec w miejscowości Wielgie"
  • Temat dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Ulicy Komunalnej i Leniec w miejscowości Wielgie"
  • Nazwa dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Ulicy Komunalnej i Leniec w miejscowości Wielgie"
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu "Przebudowa Ulicy Komunalnej i Leniec w miejscowości Wielgie"
  • Obszar, którego dokument dotyczy Wielgie, obręb 0020 Wielgie, dz. ew. w Wielgiem nr 498, 265, 461, 40, 39 i 35, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy GSR.6220.3.2023.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińska
  • Data dokumentu 01.08.2023
  • Dokument zatwierdził Zastępca Wójta Gminy Wielgie - Krzysztof Kalka
  • Data zatwierdzenia dokumentu 01.08.2023
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, parter, pokój nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.ugwielgie.pl/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 3/2023
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.08.2023
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian