Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wszelkie pisma do Urzędu Gminy Wielgie w tym  podania i wnioski mogą być składane elektronicznie za pomocą Gminnego Systemu Komunikacji Online dostępnego pod adresem https://eurzad.wielgie.pl lub za pomocą platformy usług administracji publicznej dostępnej pod adresm:  https://epuap.gov.pl/  oraz za pomocą platformy https://gov.pl.

Podstawową formą kontaktu elektronicznego jest kontakt poprzez dedykowaną  elektroniczną skrzynkę podawczą znajdującej się na platformie ePUAP2,  która stanowi tzw. „pojedynczy punkt kontaktowy” dla interesantów pełniącą rolę systemu Elektronicznej Obsługi Obywatela (EOO).

Adres Elektronicznej  Skrytki Sdbiorczej Urzędu Gminy Wielgie  na platformie ePUAP to: /e6j8o2da0k/SkrytkaESP

Procedury załatwiania spraw

Przed złożeniem podania warto zapoznać się z informacjami zwartymi w kartach usług publicznych  publikowanych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy w Wielgiem w menu przedmiotowym „Procedury zławiania spraw”  Na kartach zamieszczone są szczegółowe informacje na temat sposobu załatwiania poszczególnych spraw, m.in.: podstawy prawne, wymagane dokumenty, terminy, opłaty, kontakt z właściwym referatem . Jako załączniki do kart informacyjnych dostępne są też do pobrania i wydruku formularze, które umożliwiają złożenie podania czy wniosku.

Przejdź do listy procedur załatwiania spraw.

Załatwianie spraw drogą elektroniczną

(Gminny System Komunikacji Online)

Podstawowym sposobem załatwiania spraw drogą elektroniczna w Urzędzie Gminy Wielgie jest wykorzystanie platformy internetowej  „Gminny System Komunikacji Online”, dzięki której mogą Państwo uzyskać przez Internet dostęp do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzić aktualny stan zobowiązań i dokonać ich płatności. System umożliwia przesyłanie dokumentów i wniosków do Urzędu, dzięki temu sprawy będą mogli Państwo załatwiać w dogodnym dla siebie czasie, 24 godziny na dobę, bez wychodzenia z domu. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich, aby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności niezbędne jest założenie bezpłatnego Profilu Zaufanego, czyli podpisu elektronicznego, który zastępuje podpis tradycyjny.

Serwis Gminy Systemu Komunikacji Online dostępny jest pod adresem: https://eurzad.wielgie.pl

Pozostałe systemy umożliwiające załatwianie spraw drogą elektroniczną.

Za pomocą systemów internetowych, takich jak:

– Gminny System Komunikacji Online – https://eurzad.wielgie.pl

– elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP2 – https://epuap.gov.pl,

– elektroniczna platforma Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG – https://prod.ceidg.gov.pl

– elektronicznego systemu gospodarowania odpadami  ESOG.PL – https://wielgie.esog.pl

możliwe jest załatwienie elektronicznie kilkudziesięciu rodzajów spraw prowadzonych przez Urząd Gminy Wielgie .

W celu złożenia pisma lub wniosku przez internet konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

W  każdym przypadku chcąc załatwić sprawę całkowicie przez internet  konieczne jest  posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub darmowego profilu zaufanego utworzonego na platformie ePUAP2.

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

ePUAP2

Aby można było złożyć wniosek za pomocą Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP2  – http://epuap.gov.pl 

kontakt za pomocą tej platformy odbywa sie poprzez dedykowaną skrzynkę podawczą znajdującej się na platformie ePUAP2 pod wskazanym wyżej adresem,  która stanowi tzw. „pojedynczy punkt kontaktowy” dla interesantów. Adres skrytki odbiorczej Urzędu Gminy Wielgie  na platformie ePUAP to: /e6j8o2da0k/SkrytkaESP

Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem: www.epuap.gov.pl W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę lub przy użyciu darmowego profilu zaufanego ePUAP.
Szczegóły i pomoc odnośnie systemu znajdują się na stronie http://epuap.gov.plW ramach systemu ePUAP2  interesant ma możliwość m.in.:
  • Przeglądania katalogu usług

  • Utworzenia wniosku na podstawie przygotowanych wzorów formularzy elektronicznych, (np. Pismo ogólne do urzędu,)

  • Podpisania wniosku za pomocą mechanizmów podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP2,

  • Przekazania wniosku  na elektroniczną skrzynkę podawczą instytucji

  • Odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru wygenerowanego w kontekście złożonego wniosku przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą,

  • Odebrania pisma kierowanego do interesanta z elektronicznej skrzynki podawczej,

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych

do Urzędu Gminy Wielgie

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronach:

– elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP2 – https://epuap.gov.pl,

– elektroniczna platforma Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG – https://prod.ceidg.gov.pl

– elektronicznego systemu gospodarowania odpadami  ESOG.PL – https://wielgie.esog.pl

– dedykowanej  elektronicznej  skrzynki podawczej e-Urząd – http://eurzad.mojregion.info

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: gmina[at]wielgie[dot]pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:30 – 15:30 do Sekretariatu Urzędu Gminy w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie: na następujących nośnikach danych:

Pamięć masowa USB 1.1 /2.0 /3.0

Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych Urzędu Gminy Wielgie

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Akceptowalne formaty załączników to:

DOC, RTF

ODS, ODT

XLS

CSV

TXT

GIF, TIF, BMP, JPG

PDF

ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB.

dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Wszczęcie postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej następuje z chwilą złożenia do siedziby Urzędu Gminy w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, podania, wniosku lub z urzędu.

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>