Uchwała Nr 1/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2023 roku. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielgie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian