Sprawozdania finansowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.04.2023 Bilans jednostki budżetowej zbiorczy Szczegóły
Artykuł 13.04.2023 Bilans jednostki budżetowej Szczegóły
Artykuł 13.04.2023 Bilans z wykonania budżetu Szczegóły
Artykuł 13.04.2023 Informacja dodatkowa UG Szczegóły
Artykuł 13.04.2023 Informacja dodatkowa zbiorczy Szczegóły
Artykuł 13.04.2023 Rachunek zysków i strat jednostki zbiorczy Szczegóły
Artykuł 13.04.2023 Rachunek zysków i strat UG Szczegóły
Artykuł 13.04.2023 Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG Szczegóły
Artykuł 13.04.2023 Zestawienie zmian w funduszu jednostki zbiorczy Szczegóły
Artykuł 29.04.2022 Bilans jednostki budżetowej – Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 29.04.2022 Bilans jednostki budżetowej zbiorczy Szczegóły
Artykuł 29.04.2022 Bilans z wykonania budżetu Szczegóły
Artykuł 29.04.2022 Informacja dodatkowa – Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 29.04.2022 Informacja dodatkowa Szczegóły
Artykuł 29.04.2022 Rachunek zysków i strat jednostki Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 29.04.2022 Rachunek zysków i strat zbiorczy Szczegóły
Artykuł 29.04.2022 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 29.04.2022 Zestawienie zmian w funduszu jednostki zbiorczy Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Bilans jednostki budżetowej – Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Bilans jednostki budżetowej zbiorczy Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Bilans z wykonania budżetu Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Informacja dodatkowa – Urząd Gminy Szczegóły