Konsultacje społeczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2023 PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Chalinek, Józefowo, Gołąbki, Kurowo. Szczegóły
Artykuł 25.05.2023 OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości od 5 czerwca 2023 roku do 16 czerwca 2023 r. Szczegóły
Artykuł 21.02.2023 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2023 – 2025 Szczegóły
Artykuł 21.02.2023 OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Szczegóły
Artykuł 30.12.2022 Protokół z przebiegu konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Szczegóły
Artykuł 30.12.2022 Protokół z przebiegu konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Szczegóły
Artykuł 19.12.2022 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wielgie na rok 2023 Szczegóły
Artykuł 16.12.2022 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wielgie na lata 2023–2028 Szczegóły
Artykuł 10.12.2021 Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Wielgie z dnia 10 grudnia 2021r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wielgie na rok 2022 Szczegóły
Artykuł 10.12.2021 Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Wielgie z dnia 09 grudnia 2021r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wielgie na lata 2021-2026 Szczegóły