Wybory uzupełniające do Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.04.2023 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU II z dnia 24 kwietnia 2023 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielgie przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2023 r. Szczegóły
Artykuł 23.03.2023 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wielgiem z dnia 23 marca 2023 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Wielgie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8 Szczegóły
Artykuł 23.03.2023 UCHWAŁA NR 4/2023 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WIELGIEM z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie nieprzeprowadzania głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielgie zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r., w okręgu wyborczym nr 8. Szczegóły
Artykuł 23.03.2023 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wielgiem z dnia 23 marca 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 15.03.2023 INFORMACJA – Gminnej Komisji Wyborczej w Wielgiem powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielgie zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Szczegóły
Artykuł 15.03.2023 Uchwała Nr 3/2023 Gminnej Komisji Wyborczej w Wielgiem z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 15.03.2023 Uchwała Nr 2/2023 Gminnej Komisji Wyborczej w Wielgiem z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wielgiem. Szczegóły
Artykuł 15.03.2023 Uchwała Nr 1/2023 Gminnej Komisji Wyborczej w Wielgiem z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 13.03.2023 POST ANOWIENIE NR 13/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Wielgiem w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wielgie zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r. Szczegóły
Artykuł 13.03.2023 POSTANOWIENIE NR 12/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 24.02.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielgie z dnia 24 lutego 2023 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielgiem w wyborach do Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 14.02.2023 O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 14.02.2023 K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 14 lutego 2023 r. w związku z zarządzonymi na dzień 23 kwietnia 2023 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Wielgie w okręgu wyborczym nr 8. Szczegóły