Gospodarka odpadami i ściekami

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 22.08.2017 Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wielgie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.08.2017 Wpis do rejestru działalności regulowanej po spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.08.2017 Złożenie /korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły