Gospodarka odpadami zawierającymi azbest

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 16.11.2022 Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w 2023 Szczegóły
Artykuł 27.10.2021 Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 27.12.2019 Realizacja zadania na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie” w 2019 Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie w 2019 roku” Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Obowiązek informacyjny posiadaczy wyrobów zawierających azbest do 31 stycznia Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 DOTACJA NA UTYLIZACJĘ AZBESTU W 2018 R. Szczegóły
Artykuł 13.11.2017 Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu – azbest 2017 Szczegóły
Artykuł 18.07.2017 Aktualizacja Programu Usuwania Wyrobów Azbestowych na Trenie Gminy Wielgie wraz z inwentaryzacją Szczegóły
Artykuł 18.07.2017 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie w 2017 rok Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Program Usuwania Azbestu dla Gminy Wielgie Szczegóły