Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2023-08-03 09:44:14 Wniosek o przywrócenie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Szczegóły
2 2023-08-02 13:30:41 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 170814C na odcinku Czarne-Józefowo-Budki Suradowskie, drogi gminnej nr 170815C na odcinku Piaseczno-Józefowo oraz drogi znajdującej się na działce nr 306 i częściowo na działce nr 305 w miejscowości Piaseczno, w gminie Wielgie" Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 170814C na odcinku Czarne-Józefowo-Budki Suradowskie, drogi gminnej nr 170815C na… Szczegóły
3 2023-08-02 09:55:26 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Ulicy Komunalnej i Leniec w miejscowości Wielgie" Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Ulicy Komunalnej i Leniec w miejscowości Wielgie" - zawiadomienie / obwieszczenie w załączeniu Szczegóły
4 2023-08-02 08:08:04 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo-Czarne w gminie Wielgie" Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo-Czarne w gminie Wielgie" Obwieszczenie w załączeniu Szczegóły
5 2023-07-21 14:17:32 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr nr 39, 40, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie oraz 119, 131/1, 149/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  Działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
6 2023-07-21 13:46:15 SUSZA 2023 Wielgie, dn. 21.07.2023 r. INFORMACJA SUSZA W związku z wystąpieniem zjawiska suszy producent rolny ma obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę… Szczegóły
7 2023-07-21 09:34:15 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  Działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
8 2023-07-20 12:07:07 ZARZĄDZENIE Nr 60/2023 Wójta Gminy Wielgie z dnia 20 lipca 2023r.  zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielgiem Szczegóły
9 2023-07-19 15:10:19 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej "Wielgie Solar Park" - w miejscowości Zaduszniki Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej "Wielgie Solar Park" - obwieszczenie w załączeniu Inwestycja dotyczy miejscowości Zaduszniki - powierzchnia… Szczegóły
10 2023-07-18 14:16:02 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce o nr ewid.: 126 w obrębie Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie” Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną… Szczegóły
11 2023-07-18 10:07:37 Programy ochrony powietrza dla województwa kujawsko-pomorskiego Programy ochrony powietrza dla województwa kujawsko-pomorskiego treść w załączeniu www.bip.kujawsko-pomorskie.pl -środowisko - programy i plany - programy ochrony powietrza Szczegóły
12 2023-07-18 09:50:41 Polowanie komercyjne Koła Łowieckiego Nr 59 "SZARAK" Chełmica Polowanie komercyjne Koła Łowieckiego Nr 59 "SZARAK" Chełmica Zarząd Koła Łowieckiego "SZARAK" informuje, iż w dniach od 25.07.2023 do dnia 29.07.2023 odbędzie się polowanie komercyjne organizowane przy współpracy Biura polowań… Szczegóły
13 2023-07-14 15:33:57 Uchwała Nr 1/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2023 roku. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielgie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok. Szczegóły
14 2023-07-11 15:04:24 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 170814 C Czarne Józefowo Budki Suradowskie Ogłoszenie z załącznikami dostępne pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/792312 Szczegóły
15 2023-07-11 14:04:38 Plan postępowań 2023.7 W załączeniu zaktualizowany plan postępowań Szczegóły
16 2023-07-10 12:30:46 Czyste Powietrze - lipiec 2023 Wielgie, lipiec 2023 r. ,,CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych… Szczegóły
17 2023-07-06 11:31:14 Oświadczenie majątkowe - Trojanowski Karol Szczegóły
18 2023-07-06 11:24:58 Oświadczenie majątkowe - El-Maaytah Bożena Szczegóły
19 2023-07-06 11:19:18 Oświadczenie majątkowe - Złakowski Mariusz Szczegóły
20 2023-07-06 11:17:56 Oświadczenie majątkowe - Ziółkowski Radosław Szczegóły
21 2023-07-06 11:16:50 Oświadczenie majątkowe - Zaborowska Marianna Szczegóły
22 2023-07-06 11:15:25 Oświadczenie majątkowe - Wysocka Anna Szczegóły
« 1 2 3 4 88 89 90 »