Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.07.2023 Petycja mieszkańców wsi Suradówek Szczegóły
Artykuł 05.07.2023 Zapytanie ofertowe dotyczące stworzenia dostępnej strony www zgodnej ze standardem WCAG 2.1 wraz z migracją treści oraz dostępnego BIP-u zgodnego ze standardem WCAG 2.1. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.07.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Wielgie, zlokalizowanej na działce nr 377, obręb Wielgie, gmina Wielgie” Szczegóły
Artykuł 03.07.2023 Sesja Nr 46 Rady Gminy Wielgie 29.06.2023 Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.06.2023 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 29.06.2023 Plan postępowań 2023.6 Szczegóły
Artykuł 29.06.2023 Konkurs na najbardziej zadbaną zagrodę w 2023 roku Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.06.2023 Zwrot podatku akcyzowego II półrocze 2023 roku Szczegóły
Artykuł 26.06.2023 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Szczegóły
Artykuł 22.06.2023 PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Chalinek, Józefowo, Gołąbki, Kurowo. Szczegóły
Artykuł 22.06.2023 Zawiadomienie o posiedzeniu XLVI sesji Rady Gminy Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.06.2023 Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. Szczegóły
Artykuł 16.06.2023 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2023 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce o nr ewid.: 126 w obrębie Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 14.06.2023 Unieważnienie zapytania ofertowego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2023 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. „Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Wielgie, zlokalizowanej na działce nr 377, obręb Wielgie, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2023 Obwieszczenie o zebraniu dowodów i możliwości zapoznania się z dokumentami w sprawie „Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Wielgie, zlokalizowanej na działce nr 377, obręb Wielgie, gmina Wielgie” Szczegóły
Artykuł 06.06.2023 Zapytanie ofertowe na stworzenie dostępnej strony www zgodnej ze standardem WCAG 2.1 wraz z migracją treści oraz dostępnego BIP-u zgodnego ze standardem WCAG 2.14 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2023 Obwieszczenie o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce o nr ewid.: 126 w obrębie Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie” Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.06.2023 Ogłoszenie o zamówieniu: Wymiana nawierzchni trawy syntetycznej boiska sportowego zrealizowanego w ramach projektu „Moje boisko Orlik – 2012” Szczegóły
Artykuł 31.05.2023 PROTOKÓŁ nr XLIV/2023 z sesji RADY GMINY WIELGIE z dnia 27 kwietnia 2023 roku. Szczegóły
Artykuł 31.05.2023 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV, na dz. nr: 164, 165, 277, 168/40, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 89 90 »