Przetargi

Nr przetargu Temat
1/2022 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż wiatrołomów drzew w zespole dworsko-parkowym w Wielgiem Szczegóły
1/2022 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wiatrołomów usytuowanych w zespole dworsko-parkowym w Wielgiem Szczegóły
1/2021 Ogłoszenie o drugim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
1/2021 Przetarg na sprzedaż drzew stanowiących wiatrołomy w zespole dworsko-parkowym w Wielgiem Szczegóły
V/2019 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
V/2019 Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
III III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
2 II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
1 Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
527073-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa gruzu betonowego na drogi gminne Szczegóły
15.09.2017 Ogłoszenie o ustnym przetargu na sprzedaż Poloneza TRUCK Szczegóły
19.05.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drzew wiatrołomów w zespole dworsko-parkowym w Wielgiem Szczegóły
12.05.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drzew wiatrołomów w zespole dwrosko-parkowym w Wielgie Szczegóły
04.05.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym na przetargu na sprzedaż drzew witrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
21.10.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przeatrgu na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
11.04.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drzew wiatrołomów usytuowanych w zespole dworsko-parkowym w Wielgiem Szczegóły
07.02.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż autobusu JELCZ L090M. Szczegóły
26.01.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetragu na sprzedaż drzew wiatrołomów z parku w Wielgiem Szczegóły
12.07.2017 Ogłoszenie o V ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż działek Szczegóły
05.05.2017 Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wielgie – Teodorowo. Szczegóły
07.04.2017 Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
30.02.2017 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne oraz handlowo-usługowe. Szczegóły
« 1 2 »