Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 15.05.2017 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.05.2017 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.05.2017 Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.05.2017 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2017 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2017 Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2017 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2017 Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2017 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2017 Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2017 Wydanie dowodu osobistego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2017 Wpisanie do rejestru wyborców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.10.2016 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.10.2016 Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.10.2016 Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 P R O T O K O Ł z odbytego wspólnego posiedzenia komisji w dniu 29 marca 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 22.09.2015 UCHWAŁA NR XIII/61/2015 RADY GMINY WIELGIE z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Płonczyn, gmina Wielgie Szczegóły
« 1 2 88 89 90 »