Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
11.07.2023 26.07.2023 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 170814 C Czarne Józefowo Budki Suradowskie Szczegóły
30.06.2023 14.07.2023 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Wielgie Szczegóły
21.06.2023 24.07.2023 Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. Szczegóły
02.06.2023 19.06.2023 Ogłoszenie o zamówieniu: Wymiana nawierzchni trawy syntetycznej boiska sportowego zrealizowanego w ramach projektu „Moje boisko Orlik – 2012” Szczegóły
25.05.2023 09.06.2023 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi na terenie działek nr 93/2 i 93/1 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Wielgie Szczegóły
16.05.2023 30.05.2023 Ogłoszenie o zamówieniu: Wymiana nawierzchni trawy syntetycznej boiska sportowego zrealizowanego w ramach projektu „Moje boisko Orlik – 2012” Szczegóły
27.04.2023 05.05.2023 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadusznikach Szczegóły
17.04.2023 04.05.2023 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielgie Szczegóły
24.02.2023 13.03.2023 Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja obiektów ZPO w Wielgiem Szczegóły
20.01.2023 30.01.2023 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne. Szczegóły
12.12.2022 20.12.2022 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2023 roku Szczegóły
22.07.2022 16.08.2022 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa dróg na terenie Gminy Wielgie Szczegóły
14.07.2022 22.07.2022 Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY WIELGIE W RAMACH PROGRAMU CYFROWA GMINA Szczegóły
09.06.2022 17.06.2022 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup sprzętu komputerowego typu laptop w ramach realizacji programu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Szczegóły
02.06.2022 17.06.2022 Ogłoszenie o zamówieniu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ZPO Wielgie Szczegóły
26.05.2022 10.06.2022 Ogłoszenie o zamówieniu:Budowa sieci wodociągowej w m. Orłowo (kierunek Kaliszewski) Szczegóły
23.05.2022 30.06.2022 Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Szczegóły
06.05.2022 20.05.2022 Ogłoszenie o zamówieniu: Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem Szczegóły
12.04.2022 27.04.2022 Przebudowa drogi gminnej nr 170806C Wielgie Bętlewo oraz ul. Ogrodowej w m. Wielgie Szczegóły
07.04.2022 15.04.2022 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
08.02.2022 18.02.2022 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
09.12.2021 17.12.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2022 roku Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »