Studium zagospodarowania przestrzennego.

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.01.2023 Zarządzenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego gminy Wielgie Szczegóły