Audyty i Kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.08.2017 Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 kwietnia 2017 z kontroli przeprowadzonje w Urzędzie Gminy w Wielgiem przez Regionlną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy udokumentowanej protokołem z kontroli Nr RIO/KF/9/2017 z dnia 9 marca 2017r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2017 Protokół z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbe Obrachunkową w okresie 10 stycznia do 24 lutego 2017r. Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Informacja o kontrolach wewnętrznych przeprowadzonych w 2010r. Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Informacja o kontrolach wewnętrznych przeprowadzonych w 2011 r. Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Plan kontroli na rok 2010. Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Informację o kontrolach wewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach podległych w roku 2009 Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Informacje o kontrolach wewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach podległych w roku 2006 – 2008. Szczegóły