Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej „Wielgie Solar Park” – w miejscowości Zaduszniki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej „Wielgie Solar Park”
– obwieszczenie w załączeniu

Inwestycja dotyczy miejscowości Zaduszniki – powierzchnia 27 ha, moc 40 MW

  • Nr karty/rok 1/2023
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej "Wielgie Solar Park"
  • Temat dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej "Wielgie Solar Park"
  • Nazwa dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej "Wielgie Solar Park"
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej "Wielgie Solar Park"
  • Obszar, którego dokument dotyczy działki nr 392/6, 395/11, 403/10, 481/5, 484/7, 486/2, 488/7, 618, 484/5 - Zaduszniki, obręb Zaduszniki, gmina Wielgie, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy GSR.6220.1.2023.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińska
  • Data dokumentu 19.07.2023
  • Dokument zatwierdził Wójt Gminy Wielgie - Tadeusz Wiewiórski
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.07.2023
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, parter, pokój nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.ugwielgie.pl
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/2023
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.07.2023
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian