Plany zatwierdzone

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.05.2021 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski Szczegóły
Artykuł 19.05.2021 Zmiana, w części, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki – Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski – część C Szczegóły
Artykuł 19.05.2021 Zmiana, w części, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie, gmina Wielgie, powiat lipnowski – część B i C Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Bętlewo, Tupadły, Płonczyn, Płonczynek, gmina Wielgie – EW1,5 Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Oleszno, Zaduszniki, gmina Wielgie – EW4 Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Płonczyn, gmina Wielgie – EW6 Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Zakrzewo, gmina Wielgie – EW10 Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Wielgie, Bętlewo, Tupadły, gmina Wielgie – EW11 Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Piaseczno, Czarne, Czerskie Rumunki, gmina Wielgie – EW2,9 Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący tereny w miejscowości Piaseczno Gmina Wielgie powiat lipnowski Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący tereny A, B, C w miejscowości Wielgie Gmina Wielgie powiat lipnowski – część B i C Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący tereny A, B, C w miejscowości Wielgie Gmina Wielgie powiat lipnowski – część A Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmuący tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki – PIaseczno, Rumunki Tupadelskie Gmina Wielgie pow. lipnowski – część C Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmuący tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki – PIaseczno, Rumunki Tupadelskie Gmina Wielgie pow. lipnowski – część B – po zmianie Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki – Piaseczno, Rumunki Tupadelskie Gmina Wielgie pow. lipnowski – część A. Szczegóły