Podatki

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 24.08.2017 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.08.2017 Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty skarbowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.08.2017 Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.08.2017 Określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.08.2017 Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 22.08.2017 Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.08.2017 Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych Szczegóły