Protokoły komisja skarg, wniosków i petycji.

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.12.2022 Protokoł z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji. Szczegóły
Artykuł 14.10.2022 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji skarg,wniosków i petycji w dniu 08 sierpnia 2022 roku. Szczegóły
Artykuł 27.12.2021 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji. Szczegóły
Artykuł 23.08.2021 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji skarg,wniosków i petycji. Szczegóły
Artykuł 01.04.2021 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji skarg,wniosków i petycji w dniu 15 marca 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 13.07.2020 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji skarg,wniosków i petycji Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji skarg,wniosków i petycji w dniu 06 maja 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji skarg,wniosków i petycji w dniu 07 lutego 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji skarg,wniosków i petycji w dniu 07 grudnia 2018 roku Szczegóły