Opinie RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2023 Uchwała Nr 1/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2023 roku. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielgie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok. Szczegóły
Artykuł 13.04.2023 Uchwała Nr 4/S/2023 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2023 roku. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielgie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Szczegóły
Artykuł 05.12.2022 Uchwała Nr 3/P/2022 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2023 rok. Szczegóły
Artykuł 05.12.2022 Uchwała Nr 3/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2022 roku. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2023 – 2045. Szczegóły
Artykuł 05.12.2022 Uchwała Nr 2/Dpr/2022 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2023 rok. Szczegóły
Artykuł 29.04.2022 Uchwała Nr 2/S/2022 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2022 roku. Szczegóły
Artykuł 29.04.2022 Uchwała Nr 1/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2022 roku. Szczegóły
Artykuł 14.02.2022 Uchwala Nr 9/Kd/2022 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2022 roku. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 14.02.2022 Uchwala Nr 9/D/2022 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2022 roku. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wielgie na 2022 r. Szczegóły
Artykuł 07.12.2021 Uchwała Nr 3/Dpr/2021 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2022 rok. Szczegóły
Artykuł 07.12.2021 Uchwała Nr 3/P/2021 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2022 rok. Szczegóły
Artykuł 07.12.2021 Uchwała Nr 3/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2021 roku. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2022 – 2045. Szczegóły
Artykuł 27.01.2021 Uchwała Nr 8/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wielgie w latach 2021-2045. Szczegóły
Artykuł 27.01.2021 Uchwała Nr 8/D/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wielgie na 2021 rok. Szczegóły
Artykuł 07.12.2020 Uchwała Nr 6/Dpr/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 07.12.2020 Uchwała Nr 7/P/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 07.12.2020 Uchwała Nr 7/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2020 roku sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 Uchwała Nr 8/D/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wielgie na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 Uchwała Nr 9/D/2019 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wielgie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Uchwała Nr 5/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Uchwała Nr 9/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Uchwała Nr 6/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wielgie Szczegóły