WPF gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.01.2021 Uchwała XIX/168/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2021-2045. Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2020-2035 Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Uchwała Nr III/16/2018Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2030 Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 UCHWAŁA NR XXIX/166/2016 RADY GMINY WIELGIE z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017–2025 Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 UCHWAŁA NR XVII/84/2015 RADY GMINY WIELGIE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2016–2025 Szczegóły