Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170814C na odcinku Czarne-Józefowo-Budki Suradowskie, drogi gminnej nr 170815C na odcinku Piaseczno-Józefowo oraz drogi znajdującej się na działce nr 306 i częściowo na działce nr 305 w miejscowości Piaseczno, w gminie Wielgie”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170814C na odcinku Czarne-Józefowo-Budki Suradowskie, drogi gminnej nr 170815C na odcinku Piaseczno-Józefowo oraz drogi znajdującej się na działce nr 306 i częściowo na działce nr 305 w miejscowości Piaseczno, w gminie Wielgie”
– obwieszczenie w załączeniu

  • Nr karty/rok 2/2023
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 170814C na odcinku Czarne-Józefowo-Budki Suradowskie, drogi gminnej nr 170815C na odcinku Piaseczno-Jozefowo oraz drogi znajdującej się na działce nr 306 i częściowo na działce nr 305 w miejscowości Piaseczno, w gminie Wielgie"
  • Temat dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 170814C na odcinku Czarne-Józefowo-Budki Suradowskie, drogi gminnej nr 170815C na odcinku Piaseczno-Jozefowo oraz drogi znajdującej się na działce nr 306 i częściowo na działce nr 305 w miejscowości Piaseczno, w gminie Wielgie"
  • Nazwa dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 170814C na odcinku Czarne-Józefowo-Budki Suradowskie, drogi gminnej nr 170815C na odcinku Piaseczno-Jozefowo oraz drogi znajdującej się na działce nr 306 i częściowo na działce nr 305 w miejscowości Piaseczno, w gminie Wielgie"
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu "Przebudowa drogi gminnej nr 170814C na odcinku Czarne-Józefowo-Budki Suradowskie, drogi gminnej nr 170815C na odcinku Piaseczno-Józefowo oraz drogi znajdującej się na działce nr 306 i częściowo na działce nr 305 w miejscowości Piaseczno, w gminie Wielgie"
  • Obszar, którego dokument dotyczy dz. ew. nr 293/3, 293/2, 306 i 305 w miejscowości Piaseczno, obręb 0010 Piaseczno, gm. Wielgie, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy GSR.6220.2.2023.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińska
  • Data dokumentu 01.08.2023
  • Dokument zatwierdził Zastępca Wójta Gminy Wielgie - Krzysztof Kalka
  • Data zatwierdzenia dokumentu 01.08.2023
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, parter, pokój nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.ugwielgie.pl/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 2/2023
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.08.2023
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian