Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce o nr ewid.: 126 w obrębie Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce o nr ewid.: 126 w obrębie Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie”
– obwieszczenie w załączeniu

  • Nr karty/rok 5/2022
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce o nr ewid.: 126 w obrębie Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie”
  • Temat dokumentu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce o nr ewid.: 126 w obrębie Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie”
  • Nazwa dokumentu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce o nr ewid.: 126 w obrębie Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie”
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW składającej się z czterech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działce o nr ewid.: 126 w obrębie Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie”
  • Obszar, którego dokument dotyczy dz. ew. nr 126 w Rumunkach Tupadelskich, obręb Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy GSR.6220.5.17.2022.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orlowska-Olewińska
  • Data dokumentu 17.07.2023
  • Dokument zatwierdził Tadeusz Wiewiórski - Wójt Gminy Wielgie
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.07.2023
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, parter, pokoj nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http:bip.ugwielgie.pl
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 5/2022
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.07.2023
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian