Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
24.04.2023 09.05.2023 dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem Szczegóły
17.01.2023 10.02.2023 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Szczegóły
16.01.2023 26.01.2023 Stanowisko urzędnicze inspektora ds. samorządowych, kadr i obsługi rady gminy. Szczegóły
16.12.2022 13.01.2023 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wielgiem Szczegóły
05.09.2022 19.09.2022 stanowisko – ds. finansowych Szczegóły
28.06.2022 08.07.2022 Archiwista z obsługą sekretariatu Szczegóły
29.04.2022 25.05.2022 stanowisko dyrektora Szczegóły
06.05.2021 01.06.2021 dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem Szczegóły
11.06.2019 28.06.2019 dyrektor Szkoły Podstawowowej im. Jana Pawła II w Czarnem Szczegóły
12.02.2019 22.02.2019 Kierownik Referatu Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Wielgiem Szczegóły
12.02.2019 25.02.2019 ds. ochrony p.poż, zabytków i ochrony zwierząt Szczegóły
02.01.2019 14.01.2019 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem Szczegóły
15.06.2018 02.07.2018 dyrektor Szkoły Podstawowowej im. Jana Pawła II w Czarnem Szczegóły
02.10.2017 19.10.2017 stanowisko ds. finansowych Szczegóły
20.06.2017 04.08.2017 dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Zadusznikach Szczegóły
« »