Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielgie

Gmina Wielgie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielgie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2002-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań UGW.
 • Zamieszczone nagrania z posiedzenia sesji Rady Gminy Wielgie nie posiadają napisów, alternatywnie zmieszczone są stenogramy lub transkrypcje.
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej),  alternatywnie w celu uzyskania dostępnej informacji ww. załączników  należy kontaktować się z Sekretariatem Urzędu Gminy Wielgie pod numerem telefonu 54 289 73 80.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-06
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wiesław Zając.
 • E-mail: wzajac[at]wielgie[dot]pl
 • Telefon: 542897380

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wielgie
 • Adres: ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
 • E-mail: gmina[at]wielgie[dot]pl
 • Telefon: 542897380

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie BIP

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • podwyższony kontrast (czarne żółty, żółto czarny, czarno biały, biało czarny)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość czytania odnośników i tekstu (syntezator mowy)
 • mapa strony

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Gminy Wielgiem, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

Do budynku prowadzą 2 wejścia, wejście frontowe (od ul. Starowiejskiej) oraz z tyłu budynku z wjazdem od ulicy Starowiejskiej oraz ul. Krótkiej. Przy wejściu z tyłu budynku znajduje się podjazd dla wózków. Na parterze budynku wyznaczono pomieszczenie nr 1 do obsługi osób z niepełnosprawnością. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Na parkingu przed budynkiem oraz z tyłu budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone przy pomocy znaku pionowego oraz oznakowania poziomego. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Zapewniono kontrastowe oznaczenie schodów w budynku. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>