Zamknij okno Drukuj dokument

ZARZĄDZENIE NR 23/13 WÓJTA GMINY WIELGIE z dnia 22.03.2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielgiem wprowadzonego zarządzeniem nr 32/11 z dnia 01 kwietnia 2011r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielgie.

 

ZARZĄDZENIE NR 23/13

WÓJTA GMINY WIELGIE

z dnia 22.03.2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielgiem wprowadzonego zarządzeniem nr 32/11 z dnia 01 kwietnia 2011r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielgiem


§1


W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminny Wielgie wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy Wielgie nr 32/11 z dnia 01 kwietnia 2011r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielgiem wprowadza się następujące zmiany:

  1. W rozdziale III § 6 Regulaminu pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

1. Referat Finansowy – 8 i 2/3 etatu + Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu – (razem 9 i 2/3 etatu)

  1. Referat Organizacyjny – 5 etatów + Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu + asystent Wójta – (razem 7 etatów)

  2. Referat Rozwoju Gminy – 5 i 1 etatu + Z-pca Wójta + Kierownik Referatu Rozwoju Gminy – ( razem 7 i 1 etatu)”


  1. Szczegółowa struktura organizacyjna Urzędu ulega zmianie – zmianę przedstawia schemat graficzny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.04.2013r..

Wójt Gminy Wielgie

Tadeusz Wiewiórski

Załączniki

SCHEMAT_ORGANIZAC. -22..03.2013 (56.5kB)    
ZARZĄDZENIE NR 23 zmiana regulaminu organizacyjnego (56.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2013-03-25 08:10:11
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2013-03-25 08:10:54
Ostatnia zmiana:2013-03-25 08:11:10
Ilość wyświetleń:1067