Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja z dnia 23 lipca 2012r. przedstawiająca projekty podziału Gminy Wielgie na okręgi wyborcze i obwody głosowania

informacja z dnia 23 lipca 2012r.

przedstawiająca projekty podziału Gminy Wielgie

na okręgi wyborcze i obwody głosowania


Wszystkie Rady Gmin zostały zobowiązane do dokonania podziału gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, na podstawie art. 13, w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. przepisy wprowadzające ustawękodeks wyborczy, (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 102, poz.588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889.) tj. do dnia 1 listopada 2012r.
Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze, uwzględniono liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec 31 marca 2012r. zgodnie
z
punktem 6 uchwały PKW z dnia 7 maja 2012r. - Nowy podział Gminy Wielgie na okręgi wyborcze tworzone dla wyboru Rady Gminy Wielgie, obowiązywał będzie do wyborów przeprowadzanych na kadencję Rady w latach 20142018.

Zasady dokonywania podziału gmin na okręgi wyborcze określone zostały w art. 417420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.kodeks wyborczy. (Dz.U.j.w.)

Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawęKodeks wyborczy, rady gmin w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze, obowiązane do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - proponowany podział Gminy Wielgie na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 Przepisy wprowadzające ustawęKodeks wyborczy przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie od kadencji 20142018.

W związku z powyższym podaje się do wiadomości mieszkańców gminy Wielgie następujące załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Rady Gminy Wielgie w sprawie okręgów wyborczych

 2. Załącznik nr 2 - Formularz zgłaszania uwag i wniosków do Projektu uchwały
  w
  sprawie podziału Gminy Wielgie okręgi wyborcze

 3. Załącznik nr 3 - Projekt uchwały Rady Gminy Wielgie w sprawie w sprawie obwodów głosowania

 4. Załącznik nr 4 - Formularz zgłaszania uwag i wniosków do Projektu uchwały
  w
  sprawie podziału Gminy Wielgie na obwody głosowania.

Wszelkie uwagi dotyczące zmian w przedmiocie podziału gminy Wielgie na okręgi wyborcze oraz stałe obwody głosowania mogą być zgłaszane w formie pisemnej (załącznik
nr
2 lub nr 4) do Urzędu Gminy Wielgie w godz. pracy urzędu tj. 7301530 do sekretariatu (pokój nr 18) I piętro do dnia 24 sierpnia 2012r.
W
Ó J T G M I N Y

Tadeusz
Wiewiórski

Załączniki

informacja z dnia 23 lipca 2012r (91.6kB)    
załącznik nr 1 - projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Wielgie na okręgi wyborcze (5.8MB)    
załącznik nr 2 (49.2kB)    
załącznik nr 3 - Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Wielgie na obwody głosowania (3.4MB)    
załącznik nr 4 (49kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marta Myśliwiec
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Myśliwiec
Data wprowadzenia:2012-07-23 09:02:43
Opublikował:Marta Myśliwiec
Data publikacji:2012-07-23 09:18:35
Ostatnia zmiana:2012-08-07 09:27:44
Ilość wyświetleń:3610