Zamknij okno Drukuj dokument

P R O T O K O Ł nr 25/9/09 z odbytego wspólnego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego oraz samorządu prawa i porządku publicznego w dniu 10 grudnia 2009 roku.

 

P R O T O K O Ł nr 25/9/09

z odbytego wspólnego posiedzenia

komisji rolnej i rozwoju gospodarczego oraz samorządu prawa

i porządku publicznego

w dniu 10 grudnia 2009 roku.


W posiedzeniu uczestniczyli:

___________________________


1. Eugeniusz Kowalski - Przewodniczący komisji samorządu,

2. Benedykt Słomski - Przewodniczący komisji rolnej i rozw.gosp.

3. Roman Narożny - - „ -,

4. Adam Rejmer - - „ - ,

5. Zofia Jułga - - „ -,

6. Wiesław Kowalski - - „ -.

7. Franciszek Jankowski - - „ -,

8. Andrzej Brzozowski - - „ -

oraz Wójt i Skarbnik Gminy.


Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.


Przedstawił następujący porządek posiedzenia :


  1. Projekt budżetu na 2010 rok.

Przedstawiony porządek posiedzenia komisja przyjęła bez uwag.


Ad. 1


Do projektu budżetu na 2010 rok w dyskusji głos zabrali:


Radny Franciszek Jankowski zapytał dlaczego budowa hali widowiskowej jest przypisana do Gminnego Ośrodka Kultury, a nie do Urzędu Gminy.


Skarbnik udzielił odpowiedzi, że na budowę tegoż obiektu będzie przygotowywany wniosek o środki zewnętrzne i to zadanie musi być ujęte w budżecie Ośrodka Kultury.


Radny Wiesław Kowalski analizując projekt budżetu SP w Zadusznikach w sprawie rozbudowy istniejącego budynku z przeznaczeniem na świetlico-bibliotekę zaproponował, aby sprawdzić czyje są grunty przed planowaną budową, gdyż mieszkańcy o własności gruntów różnie mówią.


- 2 -


Radny Eugeniusz Kowalski rozpatrując projekt budżetu zaproponował, aby zmniejszyć środki finansowe na remont OSP w Wielgiem o 15 000 zł.

Wniosek swój motywował tym, że straż z wynajmu Strażnicy czerpie korzyści finansowe i winna te środki przeznaczyć na prowadzony remont.


Radny Wiesław Kowalski porównał budżet gminy na działalność bibliotek i utrzymanie dróg gminnych twierdząc, że na drogi winny być większe środki.

Zaproponował obniżenie budżetu bibliotek o 5 000 zł. i przekazać na remont dróg gminnych.


Na wnioski członków komisji Wójt nie był za tym, aby zmniejszać środki na remont remizy, ponieważ od 3 lat środki były zabierane i nic nie zostało zrobione w remizie. Proponował, aby dobrze zastanowić się nad decyzją i był za zakończeniem remontu i przekazaniem obiektu do użytku.


Radni w toku ogólnej dyskusji rozważali działalność jednostek OSP na terenie gminy i ich obiektów. Wyjaśnień udzielał Wójt Gminy.

Wójt przekazał również informację, że planowany jest zakup samochodu strażackiego dla Suradówka i wszystkie jednostki wyraziły zgodę na dofinansowanie.


Analizując projekt budżetu na 2010 rok wyjaśnień udzielał Skarbnik Gminy

i Wójt.


Komisja po udzielonych wyjaśnieniach wydała opinię do budżetu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Na tym zakończono posiedzenie komisji.


Protokołowała : Przewodniczący komisji:


Grażyna Wyszyńska Benedykt SłomskiMetadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2010-01-27 14:25:33
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2010-01-27 14:25:44
Ostatnia zmiana:2010-01-27 14:26:26
Ilość wyświetleń:691