Zamknij okno Drukuj dokument

P R O T O K O Ł nr 23/7/09 z odbytego wspólnego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 10 września 2009 roku.

 

P R O T O K O Ł nr 23/7/09

z odbytego wspólnego posiedzenia

komisji rolnej i rozwoju gospodarczego

w dniu 10 września 2009 roku.


W posiedzeniu uczestniczyli:

___________________________


1. Benedykt Słomski - Przewodniczący komisji samorządu,

2. Roman Narożny - - „ -,

3. Adam Rejmer - - „ -.

4. Andrzej Brzozowski - - „ -,

oraz Wójt i Skarbnik Gminy.


Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.


Przedstawił następujący porządek posiedzenia :


  1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXII sesje Rady Gminy.

  2. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pomocy osobom dotkniętych

klęską gradobicia.


Przedstawiony porządek posiedzenia komisja przyjęła bez uwag.


Ad. 1


Wójt przedstawił projekty uchwał, które zostały przygotowane na XXXII sesję Rady Gminy w sprawach:

- nabycia działki położonej w miejscowości Wielgie,


- nieodpłatnego przejęcia nieruchomości,


- uprawnienia Wójta Gminy do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego,


- zmieniająca uchwałę Nr XXV/158/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok,

- zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym,


Zmiany w budżecie szczegółowo omówił Skarbnik Gminy.


- 2 -


Komisja pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał.


Ad. 2


Wójt poprosił zebranych o zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia pomocy rolnikom poszkodowanym przez gradobicie.

Członkowie komisji po przedyskutowaniu ustalili, aby zastosować umorzenia III raty podatku rolnego dla tych rolników oraz przekazać zebrane zboża z innych miejscowości gminy przekazując je w zależności od powierzchni gospodarstwa.


Ad. 3


W sprawach różnych Wójt przedstawił informację o aktualnie prowadzonych pracach na terenie gminy. Przekazał również, że w m-cu październiku odbędzie się przy Szkole Podstawowej w Czarnem Miting biegowy „Katarzyna Kowalska zaprasza”, którego organizatorem będzie Wójt Gminy, Starostwo Powiatowe, Szkoła Podstawowa w Czarnem, Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS w Toruniu, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Lipnie, LKS „VECTRA-DGS we Włocławku. Następnie poinformował, że wbudowana zostanie pamiątkowa tablica w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem z nazwiskami pomordowanych nauczycieli.Przekazał tagże , że Pani Grzywińska zgodziła się na odsprzedanie 60 arów gruntu , który zostanie przeznaczony na parking obok szkoły w Wielgiem .


Na tym zakończono posiedzenie komisji.


Protokołowała : Przewodniczący komisji:


Grażyna Wyszyńska Benedykt SłomskiMetadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2009-09-18 09:52:50
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2009-09-18 09:53:07
Ostatnia zmiana:2009-09-18 09:53:45
Ilość wyświetleń:692