Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

P R O T O K O Ł nr 22/2 /2017 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 21 marca 2017 roku.

          P R O T O K O Ł  nr 22/2 /2017   
z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego
w dniu 21 marca  2017 roku.


W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski    -   Przewodniczący komisji ,
2. Bożena Karbowska           -         członek komisji,
3. Marianna Zaborowska     -            -  „  -,
4. Radosław Ziółkowski        -            -  „  -,
        
oraz  Wójt ,  Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy.                      
Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji           
               
Przedstawił następujący porządek posiedzenia :
1. Objazd dróg gminnych po okresie zimowym.                           
2. Analiza projektów uchwał na XXXI sesję Rady Gminy.
3. Sprawy różne.
Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.
Ad. 1
  Członkowie komisji dokonali objazdu dróg gminnych po okresie zimowym.
Stwierdzono, że w większości drogi są przejezdne, najgorsza droga to Czarne – Józefowo, który wymaga natychmiastowej naprawy.

Ad. 2
Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na XXXI sesję
w sprawach:

a/  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2017,
b/ zmiany uchwały Nr XVII/84/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017-2025 ,
c/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy Wielgie położonych w miejscowości Teodorowo o numerze ewidencyjnych 50/2, 46, 99/39, 45, 94/2 na okres 5 lat,
-  2  -
d/ uzupełnienia składu osobowego stałej komisji Rady Gminy Wielgie,
e/ wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym,
f/  określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Wielgie,
g/o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
h) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce,
i/ wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wielgie,
j/ dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
Komisja po przedyskutowaniu i udzieleniu wyjaśnień przez Wójta i Skarbnika Gminy przygotowane projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie celem przedstawienia ich na najbliższej sesji.

Ad. 3

W sprawach różnych rozpatrywano następujące zagadnienia:

1.  Naprawy i remontu dróg.  
2.  Wycinki drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.   Doposażenia jednostek OSP w najpotrzebniejszy sprzęt.


 Na tym zakończono posiedzenie komisji.
                                                                                                                                     

Przewodniczący komisji : Mariusz Przybyszewski

 Protokołowała : Grażyna Wyszyńska                                                  

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Wielgie
Źródło informacji:Grażyna Wyszyńska
Data utworzenia:2017-04-05 12:46:37
Wprowadził do systemu:Grażyna Wyszyńska
Data wprowadzenia:2017-04-05 12:46:56
Opublikował:Grażyna Wyszyńska
Data publikacji:2017-04-05 12:52:23
Ostatnia zmiana:2017-04-05 12:52:27
Ilość wyświetleń:57

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij