Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

P R O T O K O Ł nr 21/1 /2017 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 09 lutego 2017 roku.

    
                       P R O T O K O Ł  nr 21/1 /2017                            
z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego
w dniu 09 lutego 2017 roku.


W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Przybyszewski    -   Przewodniczący komisji ,
2. Bożena Karbowska           -         członek komisji,
3. Krystyna Walkowicz         -            -  „  -,
4. Marianna Zaborowska     -            -  „  -,
        
oraz  Wójt , Z-ca Wójta, Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy.                      
Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji           
               
Przedstawił następujący porządek posiedzenia :
1. Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych budowy i naprawy dróg, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowych oraz dalszy ich rozwój.
2. Analiza projektów uchwał na XXX sesję Rady Gminy.
3. Sprawy różne.
Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.
Ad. 1
    Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych budowy i naprawy dróg, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowych oraz dalszy ich rozwój szczegółowo omówił Wójt Gminy udzielając wyjaśnień na zapytania Radnych.
Szczegółową informację dotyczącą dróg gminnych przygotował pracownik Urzędu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 2
Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na XXX sesję
w sprawach:

a/ określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w Gminie Wielgie,
b/ uchwalenia"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielgie na 2017 rok",
c/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
d/   wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wielgie,
e/    projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Wielgie, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,
f/  określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielgie, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,
g/ określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wielgie,
h)  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2017,
i/   zmiany uchwały Nr XIX/166/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017-2025 ,
j/   przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielgie na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023.

    Radni po omówieniu projektów uchwał i udzielonych wyjaśnieniach  pozytywnie je zaopiniowali celem przedstawienia na najbliższej sesji.

Ad. 3

W sprawach różnych rozpatrywano następujące zagadnienia:

1.  Pani Agnieszka Orłowska-Olewińska przedstawiła zasady wycinki drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
2.   Wójt poinformował zebranych, że niepubliczne przedszkole w Wielgiem rozpoczęło działalność od 01 lutego 2017 roku.
3.   Analizowano sprawę propozycji Starosty Lipnowskiego w sprawie powstania schroniska dla zwierząt na terenie powiatu i partycypacji gmin w kosztach budowy.

 

-  3  -
Wójt stwierdził, że koszty na pewno byłyby większe niż te które ponosimy w tej chwili na psy umieszczone w hotelu dla zwierząt pod Łodzią.
Na zapytanie mieszkańca Wielgiego w sprawie lokalizacji planowanej budowy schroniska i propozycji budowy na terenie gminy Wielgie Wójt odpowiedział, że będzie prawdopodobnie w Trzebiegoszczu natomiast gmina Wielgie nie jest zainteresowana budową ze względu na znaczne koszty. Mieszkaniec proponował przeznaczyć na ten cel istniejące pustostany na terenie gminy.
Wójt dodał, że przedstawiona propozycja byłaby właściwa, jeżeli ktoś chciałby prowadzić taką działalność gospodarczą.
4.  Rozważano sprawę sprzedaży nadwyżki wody z Zadusznik dla Miasta i Gminy Dobrzyń n/W, jednak konkretnych ustaleń jeszcze nie ma. Napewno  część wody będzie można sprzedać.
5.   Analizowano również problem nowo powstałej oczyszczalni w Wylazłowie, czy mieszkańcy będą w stanie pokryć koszty eksploatacji, które w niedługim czasie będą.
6.   Wójt poinformował, że unieważniony został przetarg na sprzedaż działki   obok lecznicy ze względu na  kupno z przeznaczeniem na działalność handlową, co negatywnie wpłynęłoby na małe sklepiki, z których utrzymują się rodziny.
7.  Dyskutowana na temat napraw i budowy dróg na terenie gminy.
          Rozważano zakup odpowiedniego materiału i sposobu naprawy dróg.
Ustalono, że wzorem lat ubiegłych z nadwyżki budżetowej             zaproponowane zostaną środki finansowe i Rada podejmie decyzję na jakie zadania przeznaczyć.
8.  Analizowano również sprawę reformy oświatowej na terenie gminy

 Na tym zakończono posiedzenie komisji.
                                                                                                                                                  Protokołowała :                                                    Przewodniczący komisji :

  Grażyna Wyszyńska                                                   Mariusz Przybyszewski     

 


                                                                                                         
                                    

                                                                             
            

                                                                              


                                                                                           
                                                 
                                                                                                                            

    
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Wielgie
Źródło informacji:Grażyna Wyszyńska
Data utworzenia:2017-02-09 13:44:55
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - Informatyk
Data wprowadzenia:2017-03-15 13:44:57
Opublikował:Wiesław Zając - Informatyk
Data publikacji:2017-03-15 13:48:18
Ostatnia zmiana:2017-03-15 13:48:35
Ilość wyświetleń:61

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij