Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

P R O T O K O Ł z odbytego wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2016 roku.

 


P R O T O K O Ł

z odbytego wspólnego posiedzenia

stałych komisji Rady Gminy

w dniu 21 grudnia 2016 roku.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji w.g załączonych list obecności oraz Wójt , Z-ca Wójta, Przewodnicząca RG i Skarbnik Gminy.


Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiając następujący porządek :


1. Omówienie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Gminy .

2. Sprawy różne.

Przedstawiony porządek posiedzenia komisje przyjęły bez uwag.


Ad. 1


Wójt –kolejno przedstawiał projekty uchwał w sprawach:


a/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2016, który szczegółowo omówił Skarbnik Gminy.

Do przedstawionego projektu uchwały w dyskusji głos zabrał Radny Ludwik Bieńkowski w sprawie możliwości wydatkowania środków finansowych w wysokości 300 – 400 złotych na organizację imprez integracyjnych , rozgrywek sportowych itp. w ramach funduszu sołeckiego.

Radna Krystyna Brzozowska również była za tym, aby jakieś były środki na tego typu działalność. Zastanawiała się jak inne gminy finansują spotkania wigilijne z udziałem dużej ilości osób.

Radni w toku ogólnej dyskusji rozważali sprawę wydatków na różnego rodzaju spotkania w sołectwach.

Pani Skarbnik zobowiązała się do rozwiązania tegoż problemu.

Radny Ludwik Bieńkowski zapytał się o budowę ul. Kasztanowej, na którą wykorzystana miała być kostka granitowa.

Wójt wyjaśnił, że taki był zamiar jednak niekształtność kostki nie pasowała do polbruku więc podjęto decyzję, aby ulica ta była z polbruku w całości.

Dodał, że odbiór tej drogi nastąpi 23 grudnia 2016 roku.

b/ zmiany uchwały Nr XVII/84/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2016-2025, który omówił Skarbnik Gminy.- 2 -

c/ określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w Gminie Wielgie, który omówił Z-ca Wójta.

W toku ogólnej dyskusji rozważano przyznawanie nagród dla olimpijczyków.

Wójt zaproponował, aby sprawę nagród szczegółowo omówić na komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej.

d/ przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok,

e/ przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2017 rok,

f/ uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie”, który szczegółowo omówił autor opracowania wraz z inwentaryzacją.

g) wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w miejscowości Oleszno.


Po dokładnej analizie projektów uchwał i udzielonych wyjaśnieniach Radni pozytywnie zaopiniowali uchwały , które będą przedstawione na XXIX sesję Rady.


Ad. 2


W sprawach różnych rozpatrywano sprawę dzierżawy stawów w parku w Wielgiem, gdzie miejscowi wędkarze są zainteresowani. W związku z tym, że są rozbieżności w zakresie Kół Wędkarskich i dzierżawy miejscowych stawów ustalono, aby odbyło się spotkanie z zainteresowanymi wędkarzami.


Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący posiedzenia

HALINA SZTYPKA

Protokołowała: Grażyna Wyszyńska

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Wielgie
Źródło informacji:Grażyna Wyszyńska
Data utworzenia:2017-01-21 11:51:48
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - Informatyk
Data wprowadzenia:2017-01-23 11:52:08
Opublikował:Wiesław Zając - Informatyk
Data publikacji:2017-01-23 11:54:11
Ostatnia zmiana:2017-01-23 11:54:12
Ilość wyświetleń:70

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij