Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

P R O T O K O Ł nr 18/7/2016 z odbytego wspólnego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego oraz samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 23 listopada 2016 roku.

    
                       P R O T O K O Ł  nr 18/7 /2016                            
z odbytego wspólnego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego
oraz samorządu, prawa i porządku publicznego
w dniu 23 listopada 2016 roku.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie dwóch komisji:

1. Mariusz Przybyszewski    -   Przew. komisji rolnej i rozw.gosp.,
2. Bożena Karbowska           -         członek komisji,
3. Krystyna Walkowicz         -            -  „  -,
3. Marianna Zaborowska     -            -  „  -,
4. Radosław Ziółkowski        -            -  „  -,
5.  Sebastian Pikus                 -   Przew.komisji samorz.,prawa i porz.pub.,
6.  Franciszek Jankowski      -         członek komisji,
7.  Jan Wiśniewski                  -            -  „  -.

oraz Wójt i Skarbnik Gminy.                      

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji rolnej i rozwoju gospodarczego              
               
Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Gminy.
2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na XXVII sesję w sprawach:


a/  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2016 szczegółowo omówił Skarbnik Gminy.

b/ regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wielgie szczegółowo omówił Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

-  2  -

c/zmiany uchwały Nr XVII/84/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2016-2025 szczegółowo omówił Skarbnik Gminy.


d/ obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego  na 2017 rok szczegółowo omówił Skarbnik Gminy.


e/  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2017 r. szczegółowo omówił Skarbnik Gminy.


f/  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 szczegółowo omówił Skarbnik Gminy.


g/  wystąpienia gminy Wielgie z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „ Europa Kujaw i Pomorza” omówił Wójt Gminy.

h/ sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie, położonej w miejscowości Wielgie omówił Wójt Gminy informując, że działka wyceniona została na 50 000 zł. i zostanie sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego.

Obecny na komisji mieszkaniec Wielgiego proponował, aby ten grunt pozostawić pod budowę budynków socjalnych.

Wójt wyjaśnił, że budynków socjalnych w Wielgiem nie będzie budował.

i/ sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie, położonej w miejscowości Czarne, omówił Wójt Gminy informując, że działka wyceniona została na 9 000 zł. i zostanie sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego.

Radni po omówieniu projektów uchwał i udzielonych wyjaśnieniach pozytywnie je zaopiniowali celem przedstawienia na najbliższej sesji.

Wójt zaproponował wprowadzenie do porządku  obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji finansów i wyboru Przewodniczącego tej komisji.
-  3  -

Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały.

Ad. 2

   W sprawach różnych członkowie komisji zapoznali się z pismem GSW w sprawie dofinansowania jej działalności /treść pisma w załączeniu do protokołu/.

Radni pozytywnie wypowiadali się na temat działalności GSW i proponowali pomoc .

Wójt poinformował, że planowana jest sprzedaż budynków socjalnych w Olesznie za symboliczne kwoty.

Radna Bożena Karbowska zapytała o oczyszczalnię ścieków przy tych budynkach.

Wójt odpowiedział, że na budowę oczyszczalni mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie na zasadach podobnych jak do tej pory do przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

Z-ca Wójta poinformował zebranych , że planuje się powstanie Spółdzielni Socjalnej. Przedstawicielka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawiła Radnym szczegółową prezentację powstania Przedsiębiorstwa Społecznego zakładanego przy współudziale gmin.

 Na tym zakończono posiedzenie komisji.
                                                                                                                                                  Protokołowała :                                                      

Grażyna Wyszyńska                                                  

 Przewodniczący posiedzenia:

Mariusz Przybyszewski      
                                                                                                          
                                    

                                                                             
            

                                                                              


                                                                                           
                                                 
                                                                                                                            

    
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Wielgie
Źródło informacji:Grażyna Wyszyńska
Data utworzenia:2016-12-02 13:26:10
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - Informatyk
Data wprowadzenia:2016-12-13 13:26:11
Opublikował:Wiesław Zając - Informatyk
Data publikacji:2016-12-13 13:33:17
Ostatnia zmiana:2016-12-13 13:33:19
Ilość wyświetleń:98

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij