Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

P R O T O K O Ł nr 16/5/2016 z odbytego wspólnego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego oraz samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 26 września 2016 roku.

    
P R O T O K O Ł  nr 16/5/2016
z odbytego wspólnego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego
oraz samorządu, prawa i porządku publicznego
w dniu 26 września 2016 roku.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie dwóch komisji:

1. Mariusz Przybyszewski    -   Przewodniczący komisji
2. Bożena Karbowska           -         członek komisji,
3. Krystyna Walkowicz         -            -  „  -,
3. Marianna Zaborowska     -            -  „  -,
4. Radosław Ziółkowski        -            -  „  -,
5.  Franciszek Jankowski      -            -  „  -,

oraz Wójt, Skarbnik i Przewodnicząca RG.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji rolnej i rozwoju gospodarczego              
               
Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

1. Kontrola Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy i analiza wydatków na OSP w gminie.
2. Kontrola urządzeń melioracyjnych po przeprowadzonych konserwacjach.
3. Omówienie projektów uchwał na XXV sesje Rady Gminy.
4. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1

  Omawiając działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy członkowie komisji skupili się głównie na wydatkach. Zapoznali się ze szczegółową informacją na jakie zadania przeznaczono środki finansowe w bieżącym roku. Szczegółowe dane zawiera załącznik do niniejszego protokołu.
Wyjaśnień na zapytania udzielał pracownik UG odpowiedzialny za działalność OSP, Wójt i Skarbnik Gminy.

Ad. 2

   Członkowie komisji skontrolowali działalność Gminnej Spółki Wodnej w zakresie przeprowadzonych prac melioracyjnych na terenie gminy w 2016 roku. Szczegółową informację przedstawił Przewodniczący GSW, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na XXV sesję w
sprawach:

a/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2016,

b/ wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2016 – 2020,

c/ określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych nauczycielom szkół i placówek oświatowych,którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela,
d/ regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminyWielgie,
e/ wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w miejscowości Płonczynek,
f/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki gminnej o numerze ewidencyjnym 19/12 położonej w miejscowości Teodorowo (plaża) na okres15 lat.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji i udzielonych wyjaśnieniach pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał na XXV sesję Rady Gminy .

Ad. 4

   W sprawach różnych członkowie komisji zapoznali się z wnioskiem Pana Pawła Czekalskiego w sprawie przedłużenia wydzierżawienia gruntów komunalnych na okres 5 lat. Treść wniosku w załączeniu do protokołu.
Wójt poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wydzierżawić grunt może tylko na 3 lata , a powyżej Rada Gminy. Wobec tego Rada musi podjąć decyzję w tej sprawie podejmując stosowną uchwałę.

 Na tym zakończono posiedzenie komisji.
                                                                                                                                                       Protokołowała :                                                            Przewodniczący komisji:

  Grażyna Wyszyńska                                                     Mariusz Przybyszewski  

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Wielgie
Źródło informacji:Grażyna Wyszyńska
Data utworzenia:2016-09-26 15:19:26
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - Informatyk
Data wprowadzenia:2016-11-29 15:19:27
Opublikował:Wiesław Zając - Informatyk
Data publikacji:2016-11-29 15:22:09
Ostatnia zmiana:2016-11-29 15:22:21
Ilość wyświetleń:94

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij