Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

P R O T O K O Ł z odbytego wspólnego posiedzenia komisji w dniu 29 marca 2016 roku

 

P R O T O K O Ł

z odbytego wspólnego posiedzenia komisji

w dniu 29 marca 2016 roku


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie czterech komisji: oraz Z-ca Wójta, Skarbnik Gminy i Przewodnicząca RG .


Posiedzenie otworzyła i prowadziła przewodnicząca Rady Gminy.


Przedstawiła następujący porządek posiedzenia :  1. Analizaprojektów uchwał na XX sesję Rady Gminy.

  2. Sprawy różne.

Do przedstawionego porządku obrad Z-ca Wójta poprosił o wprowadzenie do porządku posiedzenia zrównoważonego planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu lipnowskiego.

Zebrani członkowie komisji jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku posiedzenia komisji.


Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.


Ad. 1


Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na XX sesję w sprawach:a/ zmianyuchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2016.


Skarbnik Gminy szczegółowo omówił zmiany w budżecie na 2016 rok.


Do przedstawionego projektu uchwały w dyskusji głos zabrał Radny Ludwik Bieńkowski, który stwierdził, że pozostawienie 2 mln.zł. na koniec roku jest nielogiczne.


Skarbnik Gminy wyjaśnił, że jest to zgodne, gdyż przy zaciąganiu jakich kolwiek pożyczek konieczne jest zabezpieczenie środków własnych. Dodała, że inne gminy również tak postępują.- 2 -


Z-ca Wójta dodał, że jest już drugi rok bez środków unijnych, w 2017 roku i następnym trzeba będzie mieć udział własny, aby opracować jakikolwiek program celem uzyskania dofinansowania.

Jeżeli Państwo Radni tak zdecydują to można te środki wydać, ale pozbędziemy się możliwości uzyskania środków unijnych. Będąc przy głosie poinformował, że występuje kolejny obowiązek opracowania dokumentu pt.Programu Rewitalizacji Gminy Wielgie na lata 2015-2023.


b/ zmianyuchwałyNrXVII/84/2015 RadyGminyWielgiezdnia29.12.2015 r. wsprawieuchwaleniaWieloletniejPrognozyFinansowejGminyWielgienalata2016-2025,


c/ rozstrzygnięciauwagwniesionychdomiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegowobszarzeobejmującymczęśćobrębówgeodezyjnychPiaseczno, Czarne, CzerskieRumunki, gminaWielgie,


d/ uchwaleniamiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegowobszarzeobejmującymczęśćobrębówgeodezyjnychPiaseczno, Czarne, CzerskieRumunki, gminaWielgie,


e/rozstrzygnięciauwagwniesionychdomiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegowobszarzeobejmującymczęśćobrębówgeodezyjnychWielgie, Bętlewo, Tupadły, gminaWielgie,


f/ uchwaleniamiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegowobszarzeobejmującymczęśćobrębówgeodezyjnychWielgie, Bętlewo, Tupadły, gminaWielgie,


g/ rozstrzygnięciauwagwniesionychdomiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegowobszarzeobejmującymobrębgeodezyjnyZakrzewo, gminaWielgie,


h/ uchwaleniamiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegowobszarzeobejmującymobrębgeodezyjnyZakrzewo, gminaWielgie,


i/ rozstrzygnięciauwagwniesionychdomiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegowobszarzeobejmującymobrębgeodezyjnyPłonczyn, gminaWielgie,- 3 -


j/ uchwaleniamiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegowobszarzeobejmującymobrębgeodezyjnyPłonczyn, gminaWielgie,


k/rozstrzygnięciauwagwniesionychdomiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegowobszarzeobejmującymczęśćobrębówgeodezyjnychOleszno, Zaduszniki, gminaWielgie,


l/ uchwaleniamiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegowobszarzeobejmującymczęśćobrębówgeodezyjnychOleszno, Zaduszniki, gminaWielgie,


ł/ o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,


m/ przystąpieniadosporządzeniamiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegodlaterenupołożonegoprzyul. Włocławskiejw miejscowościWielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski,


n/ przystąpieniadozmianymiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegoobejmującegoterenywmiejscowościachTeodorowo, CzerskieRumunki- Piaseczno, RumunkiTupadelskiegminaWielgie, powiatlipnowski- częśćC,


o/ przystąpieniadozmianymiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegoobejmującegoterenyA, B, CwmiejscowościWielgiegm. Wielgie, pow. lipnowski– częśćA.KomisjapoprzeprowadzonejdyskusjiiudzielonychwyjaśnieniachpozytywniezaopiniowałaprzygotowaneprojektyuchwałnaXX sesjęRadyGminy.

Ad. 3

W sprawach różnych dokonano omówienia planowanych zadań inwestycyjnych na 2016 rok, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Wójt poinformował, że będzie możliwość dofinansowania zewnętrznego budowy drogi Szczepanki – Ostrowite. Złożony został również wniosek na budowę drogi w Nowej Wsi – Kolonia.

- 4 -

Do przedstawionej informacji w dyskusji głos zabrał Radny Ludwik Bieńkowski, który zwrócił uwagę na wprowadzenie dodatkowego zadania do budżetu na 2016 rok, które nie było wcześniej planowane.

Wójt wyjaśnił, że momencie przygotowywania projektu budżetu gminy nie było możliwości finansowych na kontynuację tejże drogi.

Kolejnym zadaniem będzie zmiana oświetlenia i ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem po przeprowadzonym audycie celem ustalenia najkorzystniejszego wariantu. Prace prowadzone mogą być w 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Radny Ludwik Bieńkowskizaproponował, aby budynki socjalne „Orlika” podłączyć do ZPO.

W sprawach różnych Radni analizowali projekt ustawy w sprawie budowy elektrowni wiatrowych .

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zainteresowanie mieszkańców w zakresie budowy wiatraków na terenie gminy jest bardzo małe, odbyły się zebrania w sołectwach, konsultacje społeczne i frekwencja była kilkuosobowa.

Radny Ryszard Kurowskiporuszył sprawę zmiany miejscowego planu zagospodarowania w Wielgiem przy ulicy Włocławskiej i stwierdził, że jeżeli powstanie tam działalność handlowo-usługowa to zlikwiduje kolejne małe sklepiki, z których utrzymują się całe rodziny.

Radny Kazimierz Godlewskiodniósł się do budowy drogi na ulicy Kasztanowej i uważa, że ta droga nie powinna być budowana, uważa, że bardziej potrzebna jest na ulicy Źródlanej, która od lat jest obiecywana mieszkańcom gdy pobudują domy. Kupili działki gminne, pobudowali domy, a drogi w dalszym ciągu nie mają.- 5 -

Obecny na komisji pracownik Urzędu poinformował, że dokumentacja na tę drogę jest opracowana.

Rozważano również sprawę hydrantów p.pożarowych ,Z-ca Wójta poinformował, że gminę czeka porządkowanie zgodnie z obowiązującą ustawą.

Radny Eugeniusz Kowalski stwierdził, ze na terenie Witkowa jest ich za mało.

Z-ca Wójta zapoznał Radnych z zdaniami dotyczącymi taboru transportowego na terenie powiatu, które znajdują się na stronie Powiatu Lipnowskiego.

Na tym zakończono wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy.Przewodnicząca posiedzenia: Halina Sztypka


Protokołowała: Grażyna Wyszyńska

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2016-06-01 13:42:36
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2016-06-01 13:44:03
Ostatnia zmiana:2016-06-01 13:44:04
Ilość wyświetleń:176

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij