Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

P R O T O K O Ł nr 13/2/2016 z odbytego wspólnego posiedzenia komisji w dniu 23 lutego 2016 roku.

 

P R O T O K O Ł nr 13/2/2016

z odbytego wspólnego posiedzenia komisji

w dniu 23 lutego 2016 roku.W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wszystkich komisji:


Komisja rolna i rozwoju gospodarczego


1. Mariusz Przybyszewski - Przewodniczący komisji

2. Bożena Karbowska - członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz - - „ -,

3. Marianna Zaborowska - - „ -,

4. Radosław Ziółkowski - - „ -,oraz Wójt i Przewodnicząca RG.


Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

  1.  

  2. 1. Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych budowy i naprawy dróg, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowych w 2015 roku oraz dalszy ich rozwój.

  3. 2. Analiza projektów uchwał na XVIII sesję Rady Gminy.

  4. 3. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.


Ad. 1


Wykonanie zadań inwestycyjnychbudowy i naprawy dróg, przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sieci wodociągowych w 2015 roku oraz dalszy ich rozwój omówił Wójt oraz pracownicy Urzędu odpowiedzialni za realizację tych zadań.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki do niniejszego protokołu.


- 2 -


Ad.2


Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na XIX sesję w sprawach:


a/ uchwalenia"ProgramuopiekinadzwierzętamibezdomnymiorazzapobieganiabezdomnościzwierzątnaterenieGminyWielgiena2016 rok",

Wójt poinformował Radnych, że w związku z koniecznością przygotowania kolejnych opracowań do uchwalenia miejscowych planów uchwały będą wycofane z porządku obrad w sprawie miejscowychplanówzagospodarowaniaprzestrzennegonaobszarzegminy.


b/ wyrażeniazgodynanieodpłatnenabyciewłasnościnieruchomościwmiejscowościCzarne,


c/ zrzeczeniasięodszkodowania.

KomisjapoprzeprowadzonejdyskusjiiudzielonychwyjaśnieniachpozytywniezaopiniowałaprzygotowaneprojektyuchwałnaXIX sesjęRadyGminy.

Ad. 3


W sprawach różnych Wójt poinformował, że będzie możliwość dofinansowania

zewnętrznego budowy drogi Szczepanki – Ostrowite. Złożony został również

wniosek na budowę drogi w Nowej Wsi – Kolonia.

Budowany będzie również wodociąg w kierunku Jasienia - „Leśniczówka” prowadzony będzie od strony gminy Tłuchowo, ponieważ odległość jest 600 mb, a od strony Wielgiego byłby to odcinek 2000 mb.

Kolejnym zadaniem będzie zmiana oświetlenia i ogrzewania w Zespole

Placówek Oświatowych w Wielgiem po przeprowadzonym audycie celem

ustalenia najkorzystniejszego wariantu. Prace prowadzone mogą być w 2017

roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wójt poinformował, że po sesji 26 lutego 2016 roku odbędzie się spotkanie z

Kierownictwem Policji Powiatowej, na którym omawiane będą zagrożenia na

terenie gminy.

Pani Marta Myśliwiec poprosiła członków komisji o podjęcie decyzji w sprawie gruntu gminnego w Czarnem o pow. 0,72 ha .

Członkowie komisji po przedyskutowaniu ustaliły, aby tą działkę sprzedać w całości lub podzieloną na dwie części.Na tym zakończono posiedzenie komisji.


Protokołowała : Grażyna Wyszyńska

 

Przewodniczący komisji: Mariusz Przybyszewski


 

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2016-05-17 15:13:56
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2016-05-17 15:14:53
Ostatnia zmiana:2016-05-17 15:15:00
Ilość wyświetleń:166

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij