Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

P R O T O K O Ł nr 12/1/2016 z odbytego wspólnego posiedzenia komisji w dniu 26 stycznia 2016 roku.

 

P R O T O K O Ł nr 12/1/2016

z odbytego wspólnego posiedzenia komisji

w dniu 26 stycznia 2016 roku.W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wszystkich komisji:


Komisja rolna i rozwoju gospodarczego


1. Mariusz Przybyszewski - Przewodniczący komisji

2. Bożena Karbowska - członek komisji,

3. Krystyna Walkowicz - - „ -,

3. Marianna Zaborowska - - „ -,

4. Radosław Ziółkowski - - „ -,oraz Z-ca Wójta .


Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :

  1.  

  2. 1. Analiza projektów uchwał na XVIII sesję Rady Gminy.

  3. 2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.


Ad. 1


Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na XVIII sesję w sprawach:


a/ przyjęciaProgramuochronyśrodowiskagminyWielgienalata2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023,

Przedstawiony projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Sławomir Flanz, który opracował treść Programu Ochrony Środowiska i udzielał wyjaśnień na pytania Radnych.

b/ wyrażeniazgodynanieodpłatnenabyciewłasnościnieruchomościzabudowanejwmiejscowościPłonczynek,

- 2 -

ProjektuchwałyomówiłZ-caWójtainformując, żeAgencjaNieruchomości Rolnychprzesłałapropozycjęprzejęciatejnieruchomościbezpłatnie, ponieważosobyzamieszkująceniezainteresowanewykupem.

Radniwtokuogólnejdyskusjianalizowaliprzestawionyprojektuchwałyimielipewneobawy, żenabytanieruchomośćbędziezasobemkomunalnymipowiększysięilośćlokatorówbędącychnautrzymaniugminy.

PaniMartaMyśliwiecoświadczyła, żeosobyzamieszkującezobowiązałysiędowykuputejnieruchomościzabudowanejodgminynakorzystniejszychwarunkachniżodANR.


c/ ustaleniawysokościstawekopłatzazajęciepasadrogowego,


d/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki-Piaseczno,RumunkiTupadelskiegminaWielgie, powiatlipnowskiczęśćB.Komisjapo przeprowadzonej dyskusji i udzielonych wyjaśnieniach pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy .

Ad. 2

W sprawach różnych Z-ca Wójta poinformował, że na poprzednich komisjach obecny był Pan Artur Falkowski zainteresowany zmianą miejscowego planu przy ul.Włocławskiej w Wielgiem, który wycofał się z ograniczenia, że na wskazanej działce pobudowane będzie wyłącznie Centrum Ogrodnicze. Swoją decyzję motywował tym, że w razie niepowodzenia projektu mógłby zmienić na inną działalność. Poprosił Radnych o zastanowienie się i podjęcie decyzji.

Omawiając stan dróg gminnych stwierdzono, że bardzo zły stan drogi jest w Piasecznie i Bałdowie , wobec tego zaproponowano zakup materiału do ich naprawy.Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji: Mariusz Przybyszewski

Protokołowała  : Grażyna Wyszyńska


 
Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2016-03-07 11:49:48
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2016-03-07 11:54:29
Ostatnia zmiana:2016-03-07 11:54:38
Ilość wyświetleń:167

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij