Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

P R O T O K O Ł nr 11/10/2015 z odbytego wspólnego posiedzenia komisji w dniu 10 grudnia 2015 roku.

 

P R O T O K O Ł nr 11/10/2015

z odbytego wspólnego posiedzenia komisji

w dniu 10 grudnia 2015 roku.W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wszystkich komisji:


Komisja rolna i rozwoju gospodarczego


1. Mariusz Przybyszewski - Przewodniczący komisji

2. Bożena Karbowska - członek komisji,

3. Marianna Zaborowska - - „ -,

4. Radosław Ziółkowski - - „ -,oraz Wójt, Przewodnicząca Rady Gminy i Skarbnik Gminy.


Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :  1. 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok.

  2. 2. Analizaprojektów uchwał na XVI sesję Rady Gminy.

  3. 3. Sprawy różne.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.


Ad. 1

Członkowiekomisjiprzygotowaliplanpracyna2016 rok.Ad. 2.


Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na XVI sesję w sprawach:


a/ zmianyuchwaływsprawieuchwaleniabudżetuGminyWielgienarok2015,

b/ zmianyuchwałyNrIII/16/2014 RadyGminyWielgiezdnia30.12.2014 r. wsprawieuchwaleniaWieloletniejPrognozyFinansowejGminyWielgienalata2015-2025,- 2 -c/ określeniawzorówformularzyinformacji, deklaracjipodatkowychoraz
ichzałączników,

d/ przyjęciaGminnegoProgramuProfilaktykiiRozwiązywaniaProblemówAlkoholowychorazPrzeciwdziałaniaNarkomaniinarok2016,

e/ opłatytargowejna2016 rok.

RadnyEugeniuszKowalskistwierdził, żeprzeprowadzenieadaptacjimieszkanianabibliotekę220.000 . Todrogainwestycja.

Wójtwyjaśnił, żezakwotęwymienionazostanieinstalacjaelektryczna, windadlaosóbniepełnosprawnych, pracebudowlaneorazwyposażenie.

RadnyEugeniuszKowalskizapytałobudowęwodociąguodstronyOleszna, uważażetorównieżdrogainwestycja.

Wójtwyjaśnił, żezewzględunaproblemdotyczącypóźniejszejopłatyzazajęciepasadrogowegoustalonoinnątrasęwwynikuczegopowstaną2 nitkiwodociągowewZadusznikach.

KomisjapoprzeprowadzonejdyskusjiiudzielonychwyjaśnieniachpozytywniezaopiniowałaprzygotowaneprojektyuchwałnaXVIsesjęRadyGminy.

Ad. 3

W sprawach różnych Wójt przedstawił informację o wykonanych bieżących pracach na terenie gminy tj. wymiana ogrzewania w CKOR w Suradówku,budowa chodnika w Nowej Wsi, prace przy budynku socjalnym w Olesznie,budowa wodociągów,zgłoszona lampa oświetlenia ulicznego w Czarnem.

Wójt będąc przy głosie poinformował Radnych, że przymierzano się do kupna mieszkania w Domu Nauczyciela w Płonczynie na lokal socjalny, jednak odstąpiono od kupna, gdyż jest to budynek wielorodzinny i w przyszłości mogą być kłopoty.

Następnie poprosił o wprowadzenie do porządku obrad XVI sesji przedstawionego projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

Przedstawił również wniosek Pana Artura Falkowskiego dotyczący opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul.Włocławskiej w miejscowości Wielgie z przeznaczeniem na budowę centrum ogrodniczego.

- 3 -Radni ustalili, że w planie winien być konkretny zapis o przeznaczeniu tegoż gruntu obawiając się, że na tym terenie powstanie duży sklep typu „Biedronka” i zlikwiduje kolejne małe sklepiki, z których utrzymują się wieloosobowe rodziny.

Wójt poinformował, że na obrady sesji przybędzie Pan Falkowski i przedstawi swój plan zagospodarowania tegoż terenu.


Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji: Mariusz Przybyszewski

Protokołowała: Grażyna Wyszyńska
Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2016-03-07 11:48:12
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2016-03-07 11:49:24
Ostatnia zmiana:2016-03-07 11:49:33
Ilość wyświetleń:205

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij