Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

P R O T O K O Ł nr 10/9/2015 z odbytego wspólnego posiedzenia komisji w dniu 25 listopada 2015 roku.

 

P R O T O K O Ł nr 10/9/2015

z odbytego wspólnego posiedzenia komisji

w dniu 25 listopada 2015 roku.W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wszystkich komisji:


Komisja rolna i rozwoju gospodarczego


1. Mariusz Przybyszewski - Przewodniczący komisji

2. Krystyna Walkowicz - członek komisji,

3. Bożena Karbowska - - „ -,

4. Radosław Ziółkowski - - „ -,

5. Marianna Zaborowska - - „ -.


oraz Wójt, Przewodnicząca Rady Gminy i Skarbnik Gminy.


Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia :


  1. 1.Praca nad projektem budżetu gminy na 2016 rok.

  2. 2. Analizaprojektów uchwał na XV sesję Rady Gminy.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia.


Ad. 1


Skarbnik Gminy omówił projekt budżetu gminy na 2016 rok.

Zebrani członkowie komisji dokonali analizy projektu budżetu gminy na 2016 rok. Do przedstawionego projektu wyjaśnień udzielał Wójt i Skarbnik Gminy.

W dyskusji do projektu budżetu głos zabrali:

Radny Eugeniusz Kowalski zapytał o koszt budowy nitki wodociągowej w Witkowie w kierunku Pani Szczepańskiej, dlaczego tak drogo.

Wójt wyjaśnił, że ze względu na płytko ułożony gazociąg trzeba było zaplanować inną drogę budowy wodociągu odpowiednim sprzętem, który kopie i jednocześnie zasypuje miejsce ułożenia rur. Taka sama metoda budowy wodociągu będzie w Czerskich Rumunkach.

Radny Franciszek Jankowski zgłosił konieczność budowy lampy ulicznej w Lipinach.

Radna Krystyna Walkowicz zgłosiła nierówną nawierzchnię drogi w kierunku Józefowa.

Wójt zobowiązał się, że nawierzchnia drogi zostanie sprawdzona i zgłoszona naprawa w ramach gwarancji. Będąc przy głosie poinformował, że wzorem lat ubiegłych na drogi sołectwa otrzymają dodatkowo po 10 000 zł.

Dalej mówił, że nie będzie rozbudowy miejscowego przedszkola,gdyż prywatny inwestor planuje budowę przedszkola.

Pani Marianna Zaborowska poprosiła o zakup maty do Centrum Oświatowo-Rekreacyjnego w Czarnem dla dzieci, które ćwiczą walki obronne.


Ad. 2.


Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na XV sesję w sprawach:


a/ zmianyuchwaływsprawieuchwaleniabudżetuGminyWielgienarok2015,

b/ zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2015-2025,

c/ obniżeniaśredniejcenyskupużytastanowiącejpodstawęwymiarupodatkurolnegona2016 rok,

d/ określeniawysokościstawekpodatkuodnieruchomościnaterenieGminyWielgiena2016 rok,

e/ określeniawysokościstawekpodatkuodśrodkówtransportowychnarok2016.

KomisjapoprzeprowadzonejdyskusjiiudzielonychwyjaśnieniachpozytywniezaopiniowałaprzygotowaneprojektyuchwałnaXVsesjęRadyGminy.

Radny Franciszek Jankowski zgłosił konieczność uprzątnięcia gałęzi i chwastów przy drogach powiatowych.

Wójt zobowiązał się do przekazania tegoż problemu Zarządowi Dróg Powiatowych.


Na tym zakończono posiedzenie komisji.


Protokołowała : Grażyna Wyszyńska

Mariusz Przybyszewski  Przewodniczący komisji:
Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2016-01-28 10:41:25
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2016-01-28 10:43:50
Ostatnia zmiana:2016-01-28 10:43:57
Ilość wyświetleń:199

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij