Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

P R O T O K O Ł nr 28/2/2014 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 17 lutego 2014 roku.

 


P R O T O K O Ł nr 28/2/2014

z odbytego posiedzenia komisji rolnej

i rozwoju gospodarczego

w dniu 17 lutego 2014 roku.W posiedzeniu uczestniczyli:1. Benedykt Słomski - Przewodniczący komisji

2. Franciszek Jankowski - członek komisji,

3. Adam Rejmer - - „ -,

4. Mariusz Przybyszewski - - „ -,

5. Radosław Ziółkowski - - „ -.


oraz Wójt, Kier. Referatu Rozwoju Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy .


Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.


Przedstawił następujący porządek posiedzenia :


  1. Analiza przygotowanych projektów uchwał na XXXVII sesję RG.

  2. Rozstrzygnięcie zgłoszonej interwencji w Zadusznikach.

  3. Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych budowy i naprawy dróg, sieci wodociągowych , kanalizacji , przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz dalszy ich rozwój.

4. Sprawy różne.


Ad. 1


Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na XXXVII sesję, które kolejno przedstawiał Wójt w sprawach:


a/ uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,


b/ zmieniająca w sprawie obwodów głosowania,


c/ przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie,


- 2 -


Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Jan Wadoń udzielając wyjaśnień na zapytania Radnych.

Analizując projekt uchwały Radni zaproponowali, aby na sesję zaprosić Pana Rezmerowicza – odpowiedzialnego za dostawę wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie celem udzielenia ewentualnych wyjaśnień w spawie regulaminu.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji i udzielonych wyjaśnieniach pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy .


Następnie Pani Joanna Śmiechowska omówiła sprawozdanie z realizacji zobowiązań podatkowych i zastosowanych ulgach w podatkach w 2013 roku i udzielała wyjaśnień na zapytania Radnych.


Ad. 2


Komisja wyjechała w teren w celu zbadania warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie rolnym / protokoł z wizji lokalnej w załączeniu do protokołu/.


Ad.3


Komisja dokonała oceny wykonanych zadań inwestycyjnych budowy i naprawy dróg, sieci wodociągowych , kanalizacji , przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Zapoznano się również z planem inwestycyjnym na 2014 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.4


W sprawach różnych Wójt poinformował zebranych o poniesionych kosztach na odśnieżanie dróg. Wydatkowano 59879,61 zł. , sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczyły kwotę 43166,74 zł. Więc przekroczenie powstało na kwotę ok 16712,87zł. Przytoczył wydatki w poszczególnych sołectwach, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Po przeprowadzonej dyskusji uzgodniono , że nadwyżka zostanie potrącona ze środków po 10 000 zł. na zakup gruzu dla poszczególnych sołectw.

Poinformował również, że przetarg na dostawę gruzu wygrała ta sama osoba, co w ubiegłym roku.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.


Protokołowała : Grażyna Wyszyńska

Przewodniczący komisji  Benedykt Słomski

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2014-03-07 09:43:34
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2014-03-07 09:44:25
Ostatnia zmiana:2014-03-07 09:44:34
Ilość wyświetleń:425

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij