Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

P R O T O K O Ł nr 26/7/2013 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 17 grudnia 2013 roku.

 


P R O T O K O Ł nr 26/7/2013

z odbytego posiedzenia komisji rolnej

i rozwoju gospodarczego

w dniu 17 grudnia 2013 roku.W posiedzeniu uczestniczyli:


1. Benedykt Słomski - Przewodniczący komisji ,

2. Franciszek Jankowski - - „ -,

3. Adam Rejmer - - „ -,

4. Mariusz Przybyszewski - - „ -,

5. Radosław Ziółkowski - - „ -.


oraz Wójt, Przewodnicząca Rady Gminy i Skarbnik .


Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.


Przedstawił następujący porządek posiedzenia :


1.Analiza przygotowanych projektów uchwał na XXXV sesję RG.

2. Podsumowanie pracy komisji za 2013 rok i opracowali plan pracy na 2014 rok

3. Sprawy różne.


Ad. 1


Komisja dokonała analizy przygotowanych projektów uchwał na XXXV sesję, które kolejno przedstawiał Wójt i Skarbnik Gminy w sprawach:


a/zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/192/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2013,


b/zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/191/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2013-2025,


c/zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania,


d/uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wielgie,


- 2 -


Do przedstawionego projektu uchwały w dyskusji głos zabrał Radny Wiesław Kowalski, który poruszył sprawę strefy ciszy wokół jeziora „Orłowskiego”.


Wójt – przekazał, że podczas dożynek gminnych prowadzona była akcja zbierania podpisów na wprowadzenie zakazu używania sprzętu motorowego i wydane zostanie zarządzenie Wójta w tym zakresie.


e/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Czarne i Piaseczno, gm.Wielgie.


f/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Oleszno,gm.Wielgie,


g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Oleszno,gm.Wielgie,


h/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Oleszno,gm.Wielgie,


i/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Płonczyn ,gm.Wielgie,


j/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Bętlewo, gm.Wielgie,


k/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Zakrzewo, gm. Wielgie,


l/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Wielgie, gm.Wielgie,


ł/ wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej w miejscowości Teodorowo,

- 3 -


m/ bonifikaty przy sprzedaży lokalu komunalnego w miejscowości Teodorowo,


n/ przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2014 rok,


o/ przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2014 rok,


p/ zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,

Komisja po przeprowadzonej dyskusji i udzielonych wyjaśnieniach pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał na XXXV sesję Rady Gminy .


Ad. 2


Członkowie komisji dokonali podsumowania pracy komisji za 2013 rok i opracowali plan pracy na 2014 rok.

Ad. 3


W sprawach różnych Radni rozważali sprawę naprawy dróg. Stwierdzili, że Przedsiębiorca, który wygrał przetarg nie wywiązuję się terminowo z zadania przetargowego, nawoził kilkakrotnie drogi piaskiem z ziemią, co niekorzystnie wpływa na ich poprawę. Wyjaśnień w zakresie nawożenia dróg gruzem udzielał Pan Sadowski odpowiedzialny za naprawy.

Wójt – oświadczył, że te najkonieczniejsze odcinki dróg zostaną naprawione jeszcze w tym roku.

Poinformował również, że za środki finansowe z oszczędności 2013 r. i planu 2014 zostanie ogłoszony przetarg w m-cu styczniu na dostawę gruzu.

Radni pozytywnie wypowiadali się w zakresie pracy równiarką, bardzo dobry operator.

Rozważano również sprawę zakupu gruzu i składowania w wyznaczonych miejscach na terenie gminy i następnie rozwożenia go po drogach w innych terminach.


Na tym zakończono posiedzenie komisji.


Protokołowała : Grażyna Wyszyńska

Przewodniczący komisji: Benedykt Słomski

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2013-12-31 11:28:08
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2013-12-31 11:38:24
Ostatnia zmiana:2013-12-31 11:38:31
Ilość wyświetleń:457

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij