Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

P R O T O K O Ł nr 23/4/2013 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 25 września 2013 roku.

 


P R O T O K O Ł nr 23/4/2013

z odbytego posiedzenia komisji rolnej

i rozwoju gospodarczego

w dniu 25 września 2013 roku.W posiedzeniu uczestniczyli:


1. Benedykt Słomski - Przewodniczący komisji ,

2. Franciszek Jankowski - - „ -,

3. Adam Rejmer - - „ -,

4. Mariusz Przybyszewski - - „ - ,

5. Radosław Ziółkowski - - „ -.oraz Skarbnik Gminy, Przewodnicząca RG i Maja Cybulska – Referent ds.

gospodarki odpadami.


Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.


Przedstawił następujący porządek posiedzenia :


1.Kontrola urządzeń melioracyjnych po przeprowadzonych konserwacjach

    • posiedzenie wyjazdowe.


2. Szacowanie strat w uprawach spowodowanych klęskami żywiołowymi i przez dzikie zwierzęta – posiedzenie wyjazdowe.


3. Sprawy różne.Ad. 1


Komisja dokonała kontroli urządzeń melioracyjnych po przeprowadzonych konserwacjach .

Przewodniczący GSW Pan Wojciech Mirodka oświadczył, że podczas wykonywanych prac melioracyjnych oczyszczono w 2013 roku 54 km rowów,

naprawiono 14 studni, wyczyszczono 490 studzienek drenarskich oraz odmulono 17 km rowów. Ponadto usunięto 29 awarii na terenie gminy.

Wyjaśnień na zapytania członków komisji udzielał Przewodniczący GSW.

Szczegółową informację dotyczącą działalności GSW „Nowość” w Wiegiem stanowi załącznik do niniejszego protokołu.- 2 -


Ad.2


Członkowie komisji przeprowadzili wizje w gospodarstwach rolnych na terenie gminy dotkniętych wyrządzeniem szkód przez bobry i dzikie zwierzęta.

Dokonano weryfikacji drzew zaoferowanych do zbycia przez gminę w drodze przetargu.

W toku ogólnej dyskusji analizowano stawki za odbiór odpadów od mieszkańców.


Ad. 3Komisja pozytywnie zaopiniowała przygotowane projekty uchwał na XXXII

sesję Rady Gminy w sprawach:

a/ zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/192/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2013,

b/ zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/191/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2013-2025,

c/ połączenia samorządowych instytucji kultury-Biblioteka Publiczna Gminy Wielgie i utworzenie Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie,

d/ kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania,

e/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

f/ ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .


Na zapytania członków komisji projekt uchwały omówiła Pani Maja Cybulska, która wyjaśniła, że zmiana dotyczy włączenia stawki Vat do ceny.


Ad. 4


W sprawach różnych członkowie komisji dyskutowali na temat odbioru nieczystości z szamb i przyzagrodowych oczyszczalni ścieków przez Przedsiębiorstwo obsługujące gminę w zakresie zaopatrzenia w wodęi zbiorowe odprowadzanie ścieków.Obecnie mogą to odbierać tylko firmy zewnętrzne jednak mieszkańcy ponoszą zbyt wysokie koszty.


- 3 -


Po przeprowadzonej dyskusji proponowano, aby specyfikacja przetargowa na 2014 rok zawierała zapis o odbiorze wymienionych nieczystości przez firmę, która wygra przetarg.


Na zapytania Radnych w zakresie przyjmowania odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Pani Cybulska udzieliła informacji, że każdy mieszkaniec otrzymał harmonogram odbioru nieczystości, w którym zawarte są również terminy i godziny działalności tegoż punktu.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.
Protokołowała :                                                      Przewodniczący komisji:


Grażyna Wyszyńska                                                Benedykt Słomski

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2013-11-21 09:18:09
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2013-11-21 09:18:49
Ostatnia zmiana:2013-11-21 09:18:54
Ilość wyświetleń:543

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij