Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

R O T O K O Ł nr 16/7/12 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 07 września 2012 roku.

 


P R O T O K O Ł nr 16/7/12

z odbytego posiedzenia komisji rolnej

i rozwoju gospodarczego

w dniu 07 września 2012 roku.


W posiedzeniu uczestniczyli:


1. Benedykt Słomski - Przewodniczący komisji rolnej

2. Franciszek Jankowski - - „ -,

3. Adam Rejmer - - „ -,

4. Mariusz Przybyszewski - - „ - ,

5. Radosław Ziółkowski - - „ -


oraz Wójt i Przewodnicząca RG.


Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji rolnej Pan Benedykt Słomski.


Przedstawił następujący porządek posiedzenia :


1. Kontrola urządzeń melioracyjnych po przeprowadzonych konserwacjach.

2. Analiza projektów uchwał na XXII sesję RG

3. Sprawy różne.

Przedstawiony porządek posiedzenia komisja przyjęła bez uwag.


Ad. 1


Komisja zapoznała się z informacją w zakresie prowadzonych prac przez Gminną Spółkę Wodną w zakresie melioracji na terenie gminy, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja przedstawioną informację przyjęła bez uwagAd. 2

Członkowie komisji dokonali analizy przygotowanych projektów uchwał na XXII sesję Rady Gminy, które omówił Wójt w sprawach :


a/przystąpienia Gminy Wielgie do realizacji projektu pt. „Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno”, w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.1/2012, Poddziałania 9.1.1.


- 2 -


„Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Priorytetu IX „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,


b/ poboru łącznego zobowiązania pieniężnego – podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso ,


c/ okręgów wyborczych,

d/zwołania zebrania wiejskiego,


e/uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielgie na 2012 rok”,


f/zasad realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielgie w roku 2013 oraz partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy,

 

g/zmieniająca uchwałę Nr XV/101/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok,


h/nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i zmiany Uchwały Nr XXXIV/200/2006  Rady Gminy Wielgie w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 


Przygotowane projekty uchwał komisja zaopiniowała pozytywnie celem przedstawienia na sesji.

Ad. 3


W sprawach różnych Radni dyskutowali na temat opóźniającej się dostawy pospółki na drogi gminne.


Wójt – zgodnie z umową pospółka winna być dostarczona do końca września br. jednak pozostało jeszcze dużo dróg do nawiezienia. Dodał, że jeżeli przedsiębiorca nie wywiąże się z terminu zgodnie z umową ponosić będzie kary za każdy dzień zwłoki. Zobowiązał się do kontaktu z tym Panem celem dokonania ustaleń w zakresie pozostałej dostawy.

- 3 -


Radni pytali o planowaną budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w zakresie typu i ilości.


Wójt wyjaśnił, że w chwili obecnej zapisało się 106 osób, odbyło się szkolenie w tym zakresie, gdzie przedstawiono typ planowanych oczyszczalni ścieków i zasady ich działania. Osoby chętne do 15 października podpisywać będą umowy na ich budowę. Przekazał również, że przetarg odbędzie się na wszystkie oczyszczalnie minimalna liczba to 50 szt., aby skorzystać ze środków zewnętrznych i wówczas budowa rozłożona na 2013/2014 rok.


Dyskutowano również na temat wydatkowania środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.


Radny Radosław Ziółkowski zgłosił sprawę uszkadzania chodnika w Kamienno Brodach przez samochody odbierające śmieci.


Wójt zobowiązał się do przekazania do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie.


Na tym zakończono posiedzenie komisji.


Protokołowała : Przewodniczący komisji:


Grażyna Wyszyńska Benedykt Słomski

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2012-10-10 11:04:12
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2012-10-10 11:04:48
Ostatnia zmiana:2012-10-10 11:04:59
Ilość wyświetleń:603

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij