Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

P R O T O K O Ł nr 6/4/11 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 12 lipca 2011 roku.

 



P R O T O K O Ł nr 6/4/11

z odbytego posiedzenia

komisji rolnej i rozwoju gospodarczego

w dniu 12 lipca 2011 roku.


W posiedzeniu uczestniczyli:


1. Benedykt Słomski - Przewodniczący komisji rolnej i rozw.gosp. 2. Mariusz Przybyszewski - - „ -,

3. Franciszek Jankowski - - „ -,

4. Adam Rejmer - - „ -.


oraz Wójt. Przewodnicząca RG i Skarbnik Gminy.


Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.


Przedstawił następujący porządek posiedzenia :


1. Analiza projektów uchwał na IX sesję Rady Gminy.

  1. Sprawy różne.

Przedstawiony porządek posiedzenia komisja przyjęła bez uwag.


Ad. 1


Wójt przedstawił przygotowane projekty uchwał w sprawach :


a/ zmieniająca uchwałę Nr III/27/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok, projekt uchwały szczegółowo omówił Skarbnik Gminy udzielając wyjaśnień na zapytania Radnych.


Do przedstawionego projektu uchwały w dyskusji głos zabrał Radny Benedykt Słomski, który zapytał jakie będą montowane urządzenia sportowe.

Wójt przekazał, że będą to urządzenia głównie do prowadzenia zajęć lekkoatletycznych / bieżnie, skocznie, rzutnie i trybuny/ podobnie jak przy Szkole Podstawowej w Czarnem.

Radny zgłosił również konieczność budowy nitki wodociągowej w Czerskich Rumunkach do posesji Pana Markowskiego i Chrzaszcza, którzy do chwili obecnej nie mają podłączonej wody.



- 2 -


Ustalono, że w dokumentacji ujęte zostanie podłączenie do Pana Markowskiego.

b/ zmieniająca uchwałę Nr III/25/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2011-2017, projekt uchwały szczegółowo omówił Skarbnik Gminy udzielając wyjaśnień na zapytania Radnych.


c/ zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rewaloryzacja zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Wielgiem gm.Wielgie,projekt uchwały szczegółowo omówił Skarbnik Gminy udzielając wyjaśnień na zapytania Radnych.


d/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wielgie na lata 2011-2016,projekt uchwały szczegółowo omówił Kierownik GOPS udzielając wyjaśnień na zapytania Radnych.


e/ trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielgiem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,projekt uchwały szczegółowo omówił Kierownik GOPS udzielając wyjaśnień na zapytania Radnych.


f/ powołania Zespołu ds. wyboru ławników sądowych na kadencję 2012 – 2015,


g/ sprzedaży nieruchomości,

h/ zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.


Przedstawione projekty uchwał zaopiniowano pozytywnie celem przedstawienia na sesji Rady Gminy.


Ad 2


W sprawach różnych poruszono następujące sprawy:


Radny Franciszek Jankowski zapytał, co będzie robione z ruinami pałacu w Wielgiem.


Wójt – przekazał, że w 2014 roku można by przystąpić do opracowania dokumentacji odbudowy pałacu. Po rozmowach z przedstawicielami Ochrony Zabytków jest możliwość odbudowy z zachowaniem bryły budynku, natomiast


- 3 -


wnętrze może być zgodne z potrzebami tj. sale wykładowe, miejsca noclegowe itp., aby budynek sam się utrzymał.

Omawiano również zagospodarowanie parku w Wielgiem.

Radny Benedykt Słomski proponował zmniejszenie środków na park, a zwiększenie na remont dróg gminnych, z których korzystają wszyscy mieszkańcy gminy.


W toku ogólnej dyskusji rozważano sprawę miejscowej plaży nad jeziorem Orłowskim. Radni przekazywali, że nadal plaża do końca nie jest przygotowana.


Wójt zobowiązał się do przeprowadzenia rozmowy z najemcą w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości.


Wójt – przekazał zebranym, że w dalszym ciągu trwa konflikt drogi w Teodorowie do Pana Kowalskiego.

W chwili obecnej zachodzi potrzeba poszerzenia drogi o 2 metry i wykup gruntu od Pani Skoniecznej, gdzie negocjacje cały czas trwają celem podjęcia stosownej decyzji.


Na tym zakończono posiedzenie komisji.


Protokołowała : Przewodniczący komisji:


Grażyna Wyszyńska Benedykt Słomski








































Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2011-09-13 09:04:01
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2011-09-13 09:04:28
Ostatnia zmiana:2011-09-13 09:04:39
Ilość wyświetleń:611

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij