Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

P R O T O K O Ł nr 35/10/10 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 19 października 2010 roku.


P R O T O K O Ł nr 35/10/10

z odbytego posiedzenia

komisji rolnej i rozwoju gospodarczego

w dniu 19 października 2010 roku.W posiedzeniu uczestniczyli:


1. Benedykt Słomski - Przewodniczący komisji rolnej i rozw.gosp.

2. Roman Narożny - - „ -,

3. Franciszek Jankowski - - „ -,

4. Adam Rejmer - - „ -.

oraz Wójt. Przewodnicząca RG i Skarbnik Gminy.


Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.


Przedstawił następujący porządek posiedzenia :


1. Analiza projektów uchwał na XLVI sesję Rady Gminy.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej,kanalizacji i oczyszczalni ścieków przyzagrodowych.

3. Kontrola urządzeń melioracyjnych po przeprowadzonych konserwacjach.

Przedstawiony porządek posiedzenia komisja przyjęła bez uwag.


Ad. 1


Członkowie Komisji dokonali analizy przygotowanych projektów uchwał na XLVI sesję RG w sprawach:


- zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania pn.”Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w Teodorowie gm.Wielgie”,


- zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w Teodorowie gm.Wielgie”,


- zmieniająca uchwałę Nr XXV/235/09 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok,- 2 -


- ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy Wielgie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,


-określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2011 r.


- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011,


- wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2011 r.,


- określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,


- wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na czas nieokreślony,


- przyjęcia planu odnowy miejscowości Wielgie na lata 2010-2017,


Wyjaśnień na zapytania członków komisji odnośnie projektów uchwał udzielał Wójt Gminy,Skarbnik Gminy i pracownicy referatu podatkowego.


Projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie celem przedstawienia na sesji.


Ad. 2


Pan Krzysztof Głowiński omówił szczegółowo zakres prowadzonych prac w zakresie budowy sieci wodociągowej,kanalizacji i przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Jednocześnie udzielał wyjaśnień na zapytania Radnych.

Treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 3


Członkowie komisji dokonali kontroli urządzeń melioracyjnych na terenie gminy po przeprowadzonych konserwacjach.

- 3 -


Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Pan Wojciech Mirodka przedstawił informację , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Na tym zakończono posiedzenie komisji.Protokołowała : Przewodniczący komisji:


Grażyna Wyszyńska Benedykt Słomski
Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2010-11-05 13:23:01
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2010-11-05 13:23:22
Ostatnia zmiana:2010-11-05 13:23:46
Ilość wyświetleń:690

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij