Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Teodorowie, gm. Wielgie”.

 

Wielgie, dn. 22.04.2010 r.

GSO.A.O.-7624-5/4/2010

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ), art. 71 ust.1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.12.2009 r. Gminy Wielgie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Teodorowie, gm. Wielgie”

 

o r z e k a m

umorzyć postępowanie

 

U z a s a d n i e n i e


Wnioskiem w dnia 03.12.2009 r. Gmina Wielgie wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Teodorowie, gm. Wielgie”

Wójt Gminy Wielgie zwrócił się do Starosty Powiatu Lipnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie w piśmie z dnia 15.12.2009 r. (data wpływu: 6.12.2009 r.) znak: N.NZ-42-8-14/4124/2009 uznał, iż dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Starostwo Powiatu Lipnowskiego postanowieniem z dnia 15.12.2009 r. (data wpływu: 17.12.2009 r.) znak:  Or.0841-136/2009 przekazało wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po przeanalizowaniu wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia odmówił wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na „Rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w Teodorowie, gm. Wielgie” z uwagi na brak podstawy prawnej do prowadzenia postępowania dla określonego przedsięwzięcia.

Zasady zamykania składowisk regulowane są w art. 54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ( Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm. ).

Zgodnie z zapisami art. 54 ust. 2, zgodę na zamknięcie składowiska odpadów wydaje w drodze decyzji marszałek województwa lub starosta. Składowisko odpadów komunalnych w Teodorowie zostało zamknięte z dniem 01.01.2008 r. na podstawie decyzji starosty lipnowskiego znak: OŚ.7624-09-7/07 wydanej w dniu 09.10.2007 r. W decyzji został określony techniczny sposób zamknięcia składowiska, harmonogram działań związanych z rekultywacją oraz warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, co wynika z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko. Decyzje te są wymienione w tejże ustawie i nie ma wśród nich decyzji na zamknięcie składowiska.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji. 


Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

Otrzymują

  1. Wnioskodawca

  2.    a/a

 

Do wiadomości:

- Starostwo Powiatowe w Lipnie

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno

- Państwowy Powiatowy

Inspektorat Sanitarny w Lipnie

Ul. Kościuszki 18/20, 87-600 Lipno

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2010-04-26 08:50:57
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2010-04-26 08:51:27
Ostatnia zmiana:2010-04-26 08:51:33
Ilość wyświetleń:2744

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij