Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wójt Gminy Wielgie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej zabudowanej stanowiącej własność komunalną Gminy Wielgie.

 

Wielgie, dnia 16.11.2009r.


W ó j t G m i n y W i e l g i e

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej zabudowanej stanowiącej własność komunalną Gminy Wielgie.


Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. gruntu w m2

Opis nieruchomości

Miejscowość

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości w zł

Wadium w zł.

1.

44/6

20463

381

Nieruchomość zabudowana segmentem budynku usługowego

Złowody

40.000,00 + 22% VAT

4000,00


Wymieniona wyżej nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie (sala posiedzeń) w następujących godzinach:

- poz. 1 godz. 900,

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w gotówce do kasy Urzędu Gminy Wielgie lub na rachunek bankowy KDBS o/Wielgie 33 9550 0003 2005 0030 0054 0002 w terminie do dnia 10 grudnia 2009r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od:

  1. odwołania przetargu,

  2. zamknięcia przetargu,

  3. unieważnienia przetargu,

  4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu przez uczestnika, który wygrał przetarg podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie zakupu nieruchomości.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu nieruchomości.

Uczestnicy przetargu powinni przedstawić Komisji Przetargowej w dniu przetargu dokument potwierdzający tożsamość i dowody wpłaty wadium.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O terminie podpisania aktu notarialnego wygrywający przetarg zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć do wójta Gminy Wielgie w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ustnego.

Informacje dotyczące przetargu udzielane będą w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie pokój nr 21 w godzinach urzędowania tel. (054) 289 73 80

Załączniki

Ogłoszenie o przetargu na działki gminne (73.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2009-11-17 07:39:57
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2009-11-17 07:42:26
Ostatnia zmiana:2009-11-17 07:43:01
Ilość wyświetleń:883

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij